Nytt jätteras på Tokyobörsen

Statistik fick index att falla med 3,7 procent

MIN EKONOMI

TOKYO

Kriget i Irak i kombination med dyster ekonomisk statistik fick placerarna att fly Tokyobörsen på måndagen.

Nikkei 225-indexet över de mest omsatta aktierna rasade med hela 3,7 procent och låg vid stängningsdags på samma nivå som våren 1982.

Måndagens ras på Tokyobörsen återspeglade den rådande stämningen i Japan. Förutom de inhemska problemen med låg efterfrågan och fallande priser måste företagen nu rikta in sig på att klara en nedgång i världsekonomin till följd av kriget i Irak.

Ny statistik visade att industriproduktionen föll med hela 1,7 procent under februari - betydligt mer än vad analytiker räknat med.

Biltillverkarna, länge en av få ljuspunkter i japansk ekonomi, fick under februari vidkännas en dramatisk nedgång. Statistik från handelsdepartementet visade att tillverkningen rasade med närmare åtta procent jämfört med januari.

Bankkrisen förvärras

Bankerna hörde till måndagens stora förlorare. Deras aktieportföljer har rasat i värde med nästan en tredjedel under det gångna året.

Eftersom det var sista dagen på räkenskapsåret måste bankerna nu bita i det sura äpplet och bokföra sina aktieinnehav på rejält nedtryckta nivåer.

Sammantaget väntas de sju stora affärsbankerna göra förluster på motsvarande 300 miljarder svenska kronor. Den största delen kommer från avskrivningar av dåliga lån, men inte en oansenlig del hänger direkt samman med den usla utvecklingen på Tokyobörsen.

Flera av bankerna är nu farligt nära gränsen för soliditet och kan därför tvingas be staten om hjälp.

Tvist om åtgärder

Från myndighetshåll kommer motstridiga signaler om vilka åtgärder som är nödvändiga för att komma till rätta med problemen.

Den japanska centralbanken har visat att den är beredd att köpa fler statsobligationer och därigenom pumpa in mer pengar i systemet.

Men i längden är det knappast en hållbar politik och flera bedömare menar därför att banken borde rikta in sig på att driva fram en viss inflation.

Regeringen under premiärminister Junichiro Koizumi brottas med interna motsättningar om vilken väg som är den rätta.

Statsfinanserna är i bedrövligt skick med industrivärldens högsta budgetunderskott och Koizumi själv verkar inte ha bestämt sig för om han ska hålla nere statsskulden i första hand eller låna mer pengar för att kunna sy ihop nya stimulanspaket.

Jon Thunqvist/TT