Plånboken blir tunnare

Så drabbas du av den nya krisbudgeten

MIN EKONOMI

Spara, sänka och senarelägga.

Det är nyckelorden i budget-överenskommelsen mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

Du kommer att känna av effekterna i din plånbok - direkt.

Finansminister Bosse Ringholm presenterar sin nya budget om ett par veckor.

Det blir den tionde budgeten som socialdemokraterna och stödpartierna har jobbat fram tillsammans.

Årets budget är en snålvariant.

Över 10 miljarder ska sparas in i år.

Nästa år ska vi spara nära 16 miljoner.

Du kommer att känna av effekterna direkt.

Den stora besparingen slår mot de sjuka. Minskade ersättningar ska spara fyra miljarder åt statskassan, nästa år blir besparingarna de dubbla.

1Sjukersättningen sänks. Finansdepartementet hade kalkylerat med att sjukförsäkringskostnaderna skulle öka med sex miljarder. I stället skenade de iväg till det dubbla.

Från dagens 80 procent blir den nya ersättningen 78 procent från den 21 sjukdagen. I reda pengar innebär det en tia om dagen för de flesta.

Det är första gången sedan 1990-talets krisår som ersättningen från sjukförsäkringen sänks.

Inför valet lovade socialdemokraterna att höja taken i sjuk och föräldraförsäkringarna från sju och ett halvt till tio basbelopp från den 1 juli.

Det blir nu ingenting av med det. Men Bosse Ringholm lovade att bidragen ändå skulle höjas "under mandatperioden".

Däremot kommer den lägsta föräldrapenningen att höjas från 150 till 180 kronor om dagen.

2Kontaktdagarna, som föräldrara med barn i skolan haft rätt till, slopas.

3Det prioriterade studiebidraget på 80 procent som ges till studerande på gymnasienivå, minskas till 30 procent för dem som redan har gymnasiekompetens

4Arbetsgivarna betalar mer för sina sjuka anställda. De ska nu få betala sjuklön i tre veckor istället för två.

Men för småföretagare med mindre än 25 anställda kommer dock regeringen att införa ett särskilt högkostnadsskydd.

5Deltidsarbetslösa ska även i fortsättningen kunna stämpla för att täcka upp sina inkomstbortfall.

Men huvudregeln ska bli att de i första hand i stället ska erbjudas heltidsjobb

6Försvaret, som i dagens läge inte ens har råd att fullt ut beväpna sina JAS-plan får ännu mindre pengar. En miljard ska sparas in.

Nästa år blir det ytterligare en halv miljard mindre åt militären.

Det omedelbara resultatet kommer att bli indragna övningar och uppskjutna materialinköp.

7Vägbyggen och järnvägsprojekt får mindre pengar. I år ska 1,5 miljarder sparas. Nästa år blir det lika mycket.

Det innebär bland annat att det dras in på vägunderhåll och nya vägar.

Den mest spektakulära besparingen drabbar den omdebatterade Citytunneln i Malmö. De 275 miljoner som skulle ha gått till den fryser inne och bygget skjuts på framtiden. Inte förrän år 2005 lär det komma i gång.

8Biståndet, en hjärtefråga för miljöpartiet och vänsterpartiet som lovat att höja det, höjs inte. Det sänks inte heller. Men däremot skjuts en del betalningar - det handlar om 400 miljoner - upp till nästa år.

9Det kommunala utjämningssystemet ökas. Det innebär att kommuner och landsting får 4,3 miljarder för att kunna betala den personal som nu avlönats med tillfälliga tillskott.

Så har sjukförsäkringen försämrats genom åren

Svante Lidén

ARTIKELN HANDLAR OM