Hundratals tvingas lämna Telia Sonera

Uppsägningar förbereds i Finland

MIN EKONOMI

Nu börjar det sammanslagna Telia Sonera att dra ner personalstyrkan.

I Finland försvinner cirka 400 jobb. Hur många som får gå i Sverige blir klart först till sommaren.

Telia Sonera har efter samgåendet 29 000 anställda. Nu ska kostymen krympas, för att de samordningsvinster som utlovades när fusionen presenterades ska bli verklighet.

I Finland har företagsledningen inlett förhandlingar med facken om en neddragning med cirka 400 anställda. Hela den finländska verksamheten, förutom kundtjänsterna, kommer att påverkas.

Förhandlingar under våren

Ledningen konstaterar att det finns för många anställda i Sverige också. Men hur många som kommer att få gå är ännu inte klart, enligt Sverigechefen Marie Ehrling.

- Vi går inte ut med några sådana siffror. Vi har nu en intern process tillsammans med personalorganisationer och olika enheter i verksamheten. Den kommer att pågå under våren, sedan kommer vi att kunna lämna besked, säger hon till TT.

Enligt Marie Ehrling kommer neddragningarna att påverka hela den svenska organisationen.

- I första fasen berörs staber, administration och utvecklingspersonal. Men även annan personal kommer att beröras, säger hon.

Inhyrda får gå först

Den inledande åtgärden blir att dra ner på inhyrd personal och på konsulter. Telia Soneras egen personal kommer dock inte att vara fredad från nedskärningar.

Enligt Telia Sonera är övertaligheten en effekt av den nya organisation som gäller sedan samgåendet, sammanslagningen av huvudkontoret och förändringar i produkt- och utvecklingsverksamheten.

- I botten ligger naturligtvis för oss att skapa en fortsatt konkurrenskraft i vår verksamhet på en väldigt konkurrensutsatt marknad som telekommarknaden är, säger Marie Ehrling.

De första som berörs av besparingarna i Sverige kommer att få veta det kring sommaren. Själva nedskärningarna kommer sedan att genomföras i flera steg under andra halvåret i år.

Vilka finansiella effekter bolaget förväntar sig vill inte Marie Ehrling gå in på.

- Det kommer vi också att återkomma till när vi väl har fastställt numerären när det gäller övertaligheten, säger hon.

Mats Rörbecker/TT