Industrin vinner - och du förlorar

Utredning vill höja energiskatterna medan företagen får sitta i guldsits

MIN EKONOMI

Du är en förlorare - igen. En statlig utredning föreslår att hushållen betalar skattesänkningar för näringslivet.

Bensinskatten föreslås gå upp med 15 öre litern. Skatten på eldningsolja med 125 kronor.

Bakgrunden, målad i breda penseldrag, är följande. Industrin gynnas av staten genom att de betalar lägre energiskatter, exempelvis på el, än andra. Det gillar inte EU som anser att det är otillåtet statsstöd. I unionen får man inte särbehandla delar av näringslivet.

Folket pungslås

För två år sedan tillsattes en utredning med uppdrag att se till att industrin kunde fortsätta att sitta i guldsits. Men utan att det kostade statskassan någonting.

Förslagen presenterades i går. De ser i korthet ut så här:

Industrin får betala blygsamt högre skatter än i dag.

Skatten för andra delar av näringslivet, exempelvis den växande tjäns-tesektorn, sänks till industrins nivå.

Kostnaden delas mellan arbetsgivarna och hushållen. Hushållens energiskatter ökar med drygt 2,4 miljarder kronor, plus moms. Det blir totalt 3,4 miljarder.

Du är med andra ord en förlorare. Igen. Statens utredare under ledning av Lennart Hjalmarsson, professor i nationalekonomi, tycker att industrin ska få behålla sina låga energiskatter. I stället ska svenska folket pungslås. Hur rättvist känns det?

Hjalmarsson och hans medhjälpare ska självfallet föreslå vad de tycker är bäst. Andra har dock lika stor rätt att tycka att de har fel.

Om utredarna får som de vill höjs skatten på bensin med 15 öre litern. Skatten på eldningsolja går upp med 125 kronor kubikmetern. Skatten på en kilowattimme el ökar med 1,25 öre. Elskatten är redan högre än elpriset.

Kör över partiernas politik

Det märkliga är inte bara att hushållen plötsligt ska betala näringslivets kostnader via skatten. Det märkliga är också att förslagen går på tvärs med allt regeringen och dess samarbetspartier säger sig stå för.

De vill genomföra en så kallad grön skatteväxling. Det innebär att skatten på miljöförstörande verksamhet höjs. Medan skatten på arbete sänks.

Det är bara ryggradslöst

Utredningen går motsatt väg. Den hälft av betalningen som företagen ska stå för består framför allt av höjda arbetsgivaravgifter, alltså höjd skatt på arbete.

Hur partierna ena sekunden kan stå för en sak och nästa sekund plädera för något annat borde vara obegripligt. Tyvärr är det bara ryggradslöst.

De nya skattesatserna föreslås gälla från 1 juli nästa år. Om de överlever debatten ända till dess.

En statlig utredning vill förändra energiskatterna. Delar av näringslivet får sänkt skatt medan hushållen får betala mer. Bland annat ska bensinskatten höjas 15 öre per liter.

Claes Hamrin, 43, vaktmästare, Stockholm:

- Ja. I princip har jag inget emot att de höjer skatten. Det är för mycket bilism.

Jukka Rohkea, 39, egenföretagare, Stockholm:

- Ja. Jag har inget val. Det är bara att bita ihop och jobba mer.

Milenkovic Vojin, 31, Stockholm:

- Nej. Det är mycket avgifter som läggs på en. De borde ge någonting tillbaka till till exempel skolan.

Anna Sundberg, 39, jurist, Stockholm:

- Ja. Det är inte så mycket att göra, det är bara att betala.

Magnus Svenningsson, 24, banktjänsteman, Stockholm: - Nej. Bensinpriset är alldeles för högt. Det är så mycket skatt redan, måttet är rågat.

Lena Mellin