”Budgeten lämnar mycket övrigt att önska”

LO-kritik mot regeringens budgetproposition

MIN EKONOMI

Inte bara besparingar finns i vårpropositionen utan också en del mindre nya satsningar.

Bland annat vill regeringen satsa 20 miljoner kronor på skyddet för utsatta kvinnor och flickor.

Men budgeten löser inte tillräckligt många problem och orättvisor i samhället, anser LO-basen Wanja Lundby-Wedin.

Kriminalvården får ytterligare 200 miljoner kronor i år. 40 miljoner kronor satsas också i storstadsregionerna för att bland annat öka förutsättningarna för invandrarna att få jobb.

På särskilda insatser mot diskriminering satsas 10 miljoner kronor. 20 miljoner kronor satsas på skyddat boende med mera för utsatta flickor och unga kvinnor.

Kulturmiljövården får ytterligare 15 miljoner kronor och slutligen satsas också 5 miljoner kronor för insatser mot spelberoende.

Med de besparingar som regeringen föreslår återstår en budgeteringsmarginal, utrymmet upp till utgiftstaket, på 400 miljoner kronor i år. För nästa år har budgeteringsmarginalen krympt, jämfört med tidigare beräkningar, till 1,1 miljard kronor.

För åren 2005 och 2006 beräknas budgeteringsmarginalen till 10,9 respektive 24,9 miljarder kronor.

"Lämnar mycket att önska"

Regeringens budget måste ha större ambitioner, anser LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin i en första skriftlig kommentar till vårpropositionen.

''En radikal budgetpolitik nöjer sig inte med att på enklast möjliga sätt få ihop statens inkomster och utgifter. Den ser till att statens finanser dessutom medverkar till att lösa problem och orättvisor i samhället. Där lämnar årets vårproposition mycket att önska''.

I pressmeddelandet efterlyser Wanja Lundby-Wedin även större satsningar på att få fler människor i sysselsättning.

Moderaternas ekonomiske talesman Fredrik Reinfeldt saknade tillväxtförslag i regeringens vårproposition.

Att göra något åt 3:12-reglerna, att slopa arvs-och gåvobeskattningen liksom förmögenhetsskatten skulle kosta 11 miljarder, påpekade Reinfeldt.

Mot en sådan satsning på tillväxt ställde han Bosse Ringholms utgiftsökningar på 20 miljarder. Valet står, enligt Reinfeldt, mellan en vitamininjektion eller ett ökat bidragsberoende.

BESPARINGAR

SATSNINGAR

TT