Lindex sparar – och sparkar 57

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Lindexkoncernen med butikskedjorna Lindex och Twilfit har varslat totalt 57 anställda om uppsägning.

Personalnedskärningen är ett led i ett program som från verksamhetsåret 2003/2004 ska ha sänkt koncernens kostnader med 90-110 miljoner kronor.

Innevarande kvartal kommer att belastas med strukturkostnader på 5-10 miljoner kronor.

Personalneddragningarna berör i första hand koncernens huvudkontor i Alingsås samt Twilfit. Enligt företaget kommer besparingar också att ske genom effektivare upphandling av bland annat lokaler, tjänster och förbrukningsmaterial.

TT