Oro för smyghöjda priser om euron införs

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Europeiska konsumenter klagade på att priserna smyghöjdes när euron infördes. Men ekonomer kunde inte se några stora prisökningar i sin statistik.

Vem hade rätt? Vad händer med priserna när euron införs?

När euron infördes i januari 2002 dröjde det inte länge förrän konsumenter, särskilt i södra Europa och Tyskland, började klaga på att priserna smyghöjdes.

Samtidigt fanns det inget stöd i statistiken för att priserna, generellt sett, skulle ha ökat särskilt mycket.

Till exempel visade en undersökning som EU-kommissionen gjorde ett år efter införandet att prisökningarna på grund av euron endast var 0,0-0,2 procent.

Billiga varor dyrare

Men hur kan konsumenter och ekonomer uppfatta en sak så olika?

EU-kommissionen förklarar det med att det var priserna på billigare varor och tjänster som köps ofta som sprang i väg. Till exempel blev det på många håll dyrare att ta en kopp kaffe på caféer, gå till frisören och att köpa tidningar, bröd och andra billiga varor. Sådana prishöjningar var tydliga för konsumenterna, men i det stora hela betydde de inte så mycket för prisnivån i EMU-länderna.

Men vad händer om Sverige går över till euron? Blir det smyghöjningar här också då?

Risken finns förstås för att avrundningar sker uppåt i stället för nedåt, men konsumentminister Ann-Christin Nykvist säger att Sverige ska ta lärdom av vad som hände när andra länder införde euron, detta för att undvika omotiverade prishöjningar. Regeringen förbereder därför en handlingsplan som bland annat innehåller dubbel prismärkning, både före och efter övergången till euro, och prisundersökningar och övervakning av marknaden för att hålla priserna i schack.

Jämföra priser

Men även om det finns risk för prishöjningar just vid övergången till euro tror EMU-förespråkarna att euron på lite längre sikt kan leda till lägre priser, eftersom det blir lättare att jämföra priser mellan olika länder om man har samma valuta.

Välinformerade konsumenter kan då sätta press på leverantörer och handlare och det blir svårare för dem att ta ut omotiverat höga priser.

Särskilt varor som går att handla på internet eller dyrare varor som till exempel kylskåp och bilar kan komma att gynnas av att det går att göra prisjämförelser direkt mellan olika länder.

Men prispressen är inte given för alla varor och tjänster. Till exempel lär vi inte åka till Tyskland för att köpa mjölk eller Portugal för att klippa oss bara för att det är billigare där.

Priserna efter euroövergången

Maria Davidsson/TT