Ytterligare 7 000 får gå från Ericsson

Personalen i Sverige drabbas hårt - men aktiekursen steg kraftigt

MIN EKONOMI

Förlusttyngda Ericsson gör sig av med ytterligare 7 000 anställda i år och nästa år.

Det stod klart när bolaget presenterade årets första kvartalsrapport i morse.

– Hälften av dem som berörs finns i Sverige och resten finns utanför Sverige, säger Ericssons nye vd Carl-Henric Svanberg.

Foto: Josefine Swenson
nya sparpaket Ericssons nye vd Carl-Henric Svanberg (i mitten) gav besked om sparpaketet vid en presskonferens på tisdagsmorgonen.

Sedan tidigare har Ericsson varslat 6 000 anställda om uppsägning. Och på tisdagsmorgonen kom besked om ytterligare nedskärningar: 2 000 jobb ska bort i år och 5 000 nästa år.

Det är ännu inte klart vilka av Ericssons anläggningar i Sverige som kommer att drabbas av nedskärningarna. Inte heller vilka yrksegrupper som berörs.

– Vi kommer först och främst att diskutera med våra fackföreningar. Vi har inte på kort tid kunnat bestämma var, när och hur nedskärningarna kommer att ske, säger Ericssons förste vice vd Per Arne Sandström, som ansvarar för nedskärningarna.

Marknaden svagare än väntat

Ericsson har tidigare uppgivit att man räknar med att marknaden kommer att minska med 10 procent i år. Men den prognosen har nu reviderats på grund av det osäkra världsläget, kriget i Irak och sars-utbrottet i Kina.

– Vi kan komma att se en nedgång vidare än tio procent. Europa går förhållandevis hyggligt, nedgången har börjat stannat av, Amerika går hyfsat där är vi något mer oroliga för ett svagare nästa år. Asien är vi nu på en väldigt låg nivå, vi hade börjat se en viss uppgång när sars-problematiken kom, sa Carl-Henric Svanberg vid en presskonferens på Ericssons huvudkontor i södra Stockholm på tisdagsmorgonen.

Kursen stack som en raket

För några år sedan hade Ericsson 107 000 anställda. Sedan dess har personalen minskat kraftigt. Genom det sparprogram som pågår sedan tidigare ska personalstyrkan minskas till 54 000 vid utgången av detta år.

Dagens nedskärningar innebär att antalet anställda minskas till 47 000 till nästa år.

– Om vi kan göra jobbet med 47 000 människor istället för 54 000 så är det bra, säger Carl-Henric Svanberg.

Den svaga marknaden har drabbat alla telekomföretag, inte bara Ericsson. Och de analytiker som aftonbladet.se talat med välkomnar därför nedskärningarna.

– Alla bolag måste skära, även Ericsson. Det handlar ju om att gå med vinst, inte att bedriva välgörenhet, säger en analytiker.

Och Stockholmsbörsen jublar över de väntande personalminskningarna. Vid 16-tiden hade kursen på B-aktien gått upp drygt 24 procent till 7.70 kronor.

Från fackligt håll hörs emellertid inget jubel.

– Det finns inga möjligheter att dra ner någonstans, som jag ser det. Men eftersom vi inte får in order, är det bara att hoppas på att operatörerna ute i världen börjar köpa utrustning igen, säger Christer Eriksson, Sif-bas på Ericsson, till TT.

3,5 miljarder i förlust

Ericssons ambition är att göra vinst redan i år . Men på grund av kostnaderna för omfattande neddragningarna kommer det inte att gå, sa Carl-Henric Svanberg på tisdagsmorgonen.

Ericsson redovisar en förlust före skatt på 3,5 miljarder kronor för första kvartalet i år. Det kan jämföras med förlusten på 5,2 miljarder kronor för motsvarande period i fjol.

Faktureringen minskade med 30 procent till 25,9 miljarder kronor, och orderingången sjönk med 35 procent till 27,1 miljarder kronor.

Resultatet är något bättre än väntat. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en förlust på 3,3 miljarder kronor, en fakturering på 25,4 miljarder kronor och en orderingång på 26,5 miljarder kronor, enligt Reuters sammanställning.

Läs mer om Ericsson

Simone Söderhjelm, Fredrik Rundkvist, TT