Dagens namn: Lillemor, Moa
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Min Ekonomi

Sent ute? Glöm inte avdragen

Aftonbladets experter hjälper dig att deklarera

    I morgon ska deklarationen vara inne. Men än är det inte för sent att göra årets smartaste avdrag.

Privata Affärers Anders Andersson och

Aftonbladets Elisabeth Lindham ger dig de

22 bästa tipsen i sista stund.

    I kväll kan du ringa till Aftonbladets expertpanel och ställa vilka frågor du vill om din deklaration.

Servicen är öppen mellan 18.00 och 20.00.

Ring 08-600 06 11 eller 08-600 06 12.

Jan Söderström och Peter Gibson, skatteinformatörer på skattemyndigheten i Stockholm och experter på personbeskattning och beskattning av näringsverksamhet.

    Har du frågor kvar?

Chatta med Privata Affärers Anders Andersson i morgon mellan 11.30 och 12.15. Gå in på www.aftonbladet.se och få svar på dina sista frågor.

    Aftonbladet och Privata Affärer har i år en ny unik deklarationstjänst på nätet där du kan få hjälp med det mesta för endast 15 kr. Gå in på www.aftonbladet.se/deklarera

Anders Andersson

1 Blankettakuten

Har du inte fått någon K4-blankett för aktieförsäljningen eller någon annan blankett som du behöver? Ingen panik. Gå bara in på ww.aftonbladet.se/deklarera eller www.rsv.se/deklaration och skriv ut den blankett du behöver.

2 Om du inte hinner

Om du inte hinner lämna in blanketten förrän på tisdag så händer inget.

Kommer den några dagar senare riskerar du förseningsavgift på 500 kr. Om du ser att du inte kommer att hinna i tid så kontakta skattemyndigheten direkt och begär anstånd. Är du sjuk behöver du inte söka anstånd men du måste kunna visa läkarintyg.

3 Kontrollera allt

Lita inte på att skattemyndigheten har gjort rätt. Varje år upptäcks tiotusentals små och stora fel som kan få förödande konsekvenser.

I år är risken för fel större, eftersom skattemyndigheten fått in 10 miljoner fler kontrolluppgifter.

4 Ändra

 

förtryckta siffror

Ändra de förtryckta uppgifterna om något är fel. Du måste ändra även om ändringen blir till din nackdel. Stryk det felaktiga beloppet i det gula fältet och skriv i rätt belopp i den vita rutan bredvid.

Förklara ändringen under "övriga upplysningar".

5 Se upp för förtryckta fel

De som driver näringsverksamhet har anledning att se upp med den nya blanketten. Hela beloppet för ränteutgift, ränteinkomst och pensionspremie har förtryckts på den, trots att hela eller en del av dessa belopp ofta ska tas upp på blankett N1 eller N2.

Fördela dessa belopp efter vad som gäller företaget och vad som är privat. Stryk över de förtryckta beloppen på huvudblanketten om dessa i stället tas upp på N1 eller N2.

6 Kliv över

 

avdragsgränsen

I år är det svårare än tidigare att komma över avdragsgränsen på 1 000 kronor för övriga utgifter.

I år ska nämligen inte a-kasseavgiften ingå här, den dras av automatiskt som skattereduktion. Men alla andra avdrag från din lön måste du göra själv.

Tänk efter vad du haft för utgifter för att tjäna dina pengar (t ex fackböcker, tidningar, telefonsamtal och verktyg). Räkna samman hur mycket det blir och förklara under övriga upplysningar. Tänk på att kontroller är vanliga och var beredd att kunna visa kvitton.

7 Skriv in totalbelopp

Nytt för i år är att du måste fylla i totalbeloppen och inte som förr enbart den avdragsgilla delen för de olika avdragen.

Skattemyndigheten drar automatiskt bort tusenlapparna under avdragsgränsen.

8 Glöm inte dina

jobbresor

Den del av dina resekostnader till jobbet som är större än 7 000 kronor dras av. Uppfyller du något av dessa krav får du avdrag för bil till jobbet med 16 kronor milen:

Du tjänar minst två timmar per dag på att ta bilen i stället för att åka kollektivt och har minst 5 km till jobbet.

Allmänna kommunikationer saknas och det är minst 2 km till jobbet.

Du behöver bilen på grund av handikapp. Här kan

du dra av mer än milschablonen om kostnaderna är högre.

Du behöver bilen i jobbet oavsett avståndet till din arbetsplats. Avdrag under alla arbetsdagar om bilen använts i tjänsten minst 160 dagar och minst 300 mil. Vid 60-160 dagar blir det avdrag för tjänsteresedagarna.

9 Dra av dubbel bosättning

Har du bytt jobb, men behåller din bostad på den gamla bostadsorten på grund av att make eller sambo arbetar kvar på gamla orten? Då kan du få avdrag för övernattningskostnad efter hur stor den faktiska bostadskostnaden på arbetsorten är. Du får också avdrag för ökade levnadskostnader med 95 kronor per arbetsdag (57 kronor efter tre månader).

Dessutom kan du dra av för en hemresa i veckan.

10 Första jobbet ger stort avdrag

När du har ett tillfälligt eller tidsbegränsat arbete minst fem mil hemifrån kan det bli avdrag för tillfälligt arbete om du inte åker hem varje dag. Här kan ungdomar ha mycket skattepengar att tjäna på sitt första jobb. Det blir avdrag för faktisk övernattningskostnad eller 95 kr per natt, fördyrade levnadskostnader med 95 kr per arbetsdag (57 kr efter tre månader) och en hemresa i veckan.

11 Sänk skatten på

engångsersättning

Om du under året har fått en stor engångsersättning som avgångsvederlag, royalty, eller försäkringsersättning kan du beräkna skatten enligt reglerna om ackumulerad

arbetsinkomst. Inkomsten sprids då ut på flera år.

Marginalskatten och därmed den totala skatten kan då bli lägre.

Fördelningen görs på det antal år som pengarna intjänats (2 -10 år). Den ackumulerade inkomsten måste vara minst 50 000 kr.

Du begär beräkningen under "Övriga upplysningar" i deklarationen.

Skattemyndigheterna räknar ut skatten enligt de vanliga reglerna och enligt regler för ackumulerad inkomst och väljer det som är mest förmånligt för dig.

w Kom ihåg pensionsförsäkringen

Grundregeln för traditionella pensionsförsäkringar, unit linked-försäkringar och IPS (individuellt pensionssparande i bank) är att du får dra av premier på 18 950 (ett halvt prisbasbelopp). Dessutom får du göra avdrag på 5 procent av lönen mellan 379 000 och 758 000. Avdraget görs under Allmänna avdrag.

13 Fördela om låneräntan

Du och din make kan i princip fördela låneräntorna mellan er hur ni vill på lån med gemensamt betalningsansvar.

Så om ni nu när ni deklarerar finner att en av er får kvarskatt och den andre pengar tillbaka så kan ni öka ränteavdraget litet för den ene och minska lika mycket för den andre.

Då slipper en av er kvarskatt, men den totala skatten blir oftast lika hur ni än gör fördelningen.

Den totala skattesänkningen blir mindre om någon av makarna har underskott av kapital som överstiger 100 000 kr. För den del som överstiger gränsen blir det 21 procent och inte 30 som är det normala. Det gäller då att försöka se till så att man kommer under gränsen genom att makarna fördelar om sina ränteutgifter.

14 Sänk skatten med aktieförluster

Nedgången för aktiekurserna under förra året kan möjligen kännas något lättare när du ser att aktieförlusterna i deklarationen kan ge en viss skattelindring.

Skattelindringen bli högsta möjliga (30 procent av förlusten) om aktieförlusten samma år kvittas från vinster på någon aktie, konvertibel eller aktiefond (även blandfond).

I de flesta andra fall blir skattesänkningen 21 procent av förlusten, oavsett om det finns kapitalinkomster eller inte.

 

15 Ta fram gamla uppskov

Den förhatliga blanketten K4B, som i årets deklaration avskaffats för noterade aktier, kan komma till nytta om du i årets deklaration har större aktieförluster än aktievinster. Om du tidigare fått uppskov på denna blankett med att betala kapitalvinsten på t ex Astra, ABB eller Pharmacia kan dessa vinster nu tas upp - och därmed öka skattelindringen för aktieförluster från 21 till 30 procent av förlusten.

16 Dra av för

aktiehjälp

Från intäkt av kapital får avdrag göras för förvaltningsutgiften. Endast den del av förvaltningsutgiften som ligger över

1 000 kr är avdragsgill.

Den utgift som känns mest naturlig att dra av här, förvaltningsavgiften för fonder, är inte avdragsgill.

Men det finns mycket annat som är avdragsgillt under förvaltningsutgift, till exempel depåavgift, nyhetsbrev och tidskrifter om aktier samt dataprogram för aktiehantering.

17 Berätta om huset

Om du köpte eller sålde en fastighet under förra året behöver du bara betala fastighetsskatt för de månader du ägt huset.

RSV förtrycker inte underlaget för fastighetsskatt om affären gjordes under förra året. Dela taxeringsvärdet med 12 och multiplicera med de månader du ägt huset.

18 Skatta rätt om du sålt huset

Försäljning av villor och fritidshus deklareras på blankett K5 och försäljning av bostadsrätt på blankett K6.

Skatten är 20 procent av vinsten. I en interaktiv guiden på www.aftonbladet.se/deklarera kan du se hur blanketterna fylls i rad för rad.

19 Skjut på

bostadsvinst

Om du tjänade minst 50 000 på bostadsförsäljningen får du skjuta upp vinsten om du köpt eller ska köpa en ny bostad. Använd blankett 2252 och gå igenom reglerna i broschyrerna RSV 321 (bostadsrätt) och RSV 379 (småhus).

20 Ändra om du

missat något

Har du redan hunnit lämna in din deklaration och nu efteråt kommit på ett avdrag eller något annat som du missat?

Lugn, det är inte för sent att ändra något.

Du kan begära att din deklaration ändras hur många gånger som helst fram till den 15 december - och skattemyndigheten kan fram till dess också ändra deklarationen.

Även efter det att deklarationen då ändrats går det ändra under de närmaste fem åren.

Du begär då omprövning av deklarationen.

21 Gör fyllnads-

inbetalning

Om du vid deklarationen ser att du får stor kvarskatt lönar det sig oftast att göra en fyllnadsinbetalning. Men kostnadsräntan som börjar räknas efter den 5 maj är nu dag-för-dag-ränta, så det gör inte så mycket om inbetalningen görs några dagar senare.

På den del som ligger under 30 000 kr har den icke avdragsgilla kostnadsräntan nu sänkts till 3 procent (motsvarar 4,3 procent i avdragsgill ränta).

På den del som överstiger 30 000 kr är räntan nu 3,75 procent.

22 Deklarera

med telefon

eller internet

Om du snabbt vill bli av med deklarationsångesten och inte behöver lämna bilagor kan du deklarera på nätet.

Använd koderna i den gröna rutan på specifikationen.

Logga in på www.rsv.se och följ anvisningarna så kan du vara klar på några minuter.

Den som bara behöver godkänna de förtryckta uppgifterna kan ringa till RSV:s automatiska telefondeklaration.

Använd de särskilda koder du fått på specifikationen och ring 020-567 100 så är deklarationen gjord på två minuter.

Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet