SAS gör ny miljardförlust

Resultatet mycket sämre än väntat

MIN EKONOMI

Flygbolaget SAS redovisar en förlust före skatt på 1 876 miljoner kronor för årets första kvartal. Det kan jämföras med förlusten på 1 446 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.

SAS-chefen Jörgen Lindegaard.

Omsättningen föll samtidigt från 13 775 miljoner kronor till 13 710 miljoner kronor.

Resultatet var mycket sämre än väntat. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en förlust på 1 476 miljoner kronor och en omsättning på 13 588 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

SAS styrelse beslutade i april om nya besparingar på 8 miljarder kronor, främst inom Scandinavian Airlines, och ytterligare 1 miljard kronor inom Subsidiary & Affiliated Airlines. Full effekt av besparingarna ska vara uppnådd 2005.

''Tidigare beslutade åtgärder genomförs med full kraft och ligger fortsatt före plan'', skriver vd Jörgen Lindegaard i delårsrapporten.

Mot bakgrund av osäkerheten kring marknadsutvecklingen vill inte SAS lämna någon prognos för resultatet för helåret 2003.

Aktien föll på börsen

SAS delårsresultat fick aktien att falla när Stockholmsbörsen öppnade. Efter drygt fem minuters handel hade SAS-aktien backat med 2,7 procent till 36:80 kronor.

SAS-chefen Jörgen Lindegaard säger att första kvartalet i år var det värsta i den internationella flygindustrins historia och i SAS historia.

- Vi visste att det skulle bli allvarligt, men inte så här allvarligt, och att detta visar att de besparingar som vi tidigare lagt fram är nödvändiga, sade han.

Han betonar att företagsledningen kommer att stå fast vid beslutet att skrota den så kallade nationalitetsprincipen, som innebär att flygplansbesättningarna ska fördelas rättvist mellan Norge, Danmark och Sverige.

- Vi tänker genomföra förändringarna trots att vi inte har kommit överens med de tre kabinfacken, sade Lindegaard.

Låga intäkter orsaken

Finanschefen Gunilla Berg betonar att nedgången helt och hållet beror på lägre intäkter.

- Intäktsnedgången är större än väntat och kan inte kompenseras på kort sikt, säger hon på SAS presskonferens i samband med delårsrapporten.

Men hon säger samtidigt att koncernen har finansiell beredskap.

- Vi har en likviditet på 8,5 miljarder och en kreditfacilitet på 8,3 miljarder kronor, säger hon.

Gunilla Berg säger också att koncernledningen tittar över vilka verksamheter som inte kan betecknas som kärnverksamheter. Det kan handla om koncernens fastighetsinnehav eller andra verksamheter som inte är kopplade till själva flygverksamheten.

TT