SJ varslar 700 om uppsägning

Var femte anställd får gå

MIN EKONOMI

SJ varslar 700 anställda om uppsägning i en gigantisk sparplan. Det motsvarar 20 procent av personalstyrkan.

Förödande för den svenska järnvägen, kommenterar ett mycket kritiskt fackförbund.

SJ måste bli mer lönsamt. Visserligen gick bolaget med en blygsam vinst under det första kvartalet, men det är alldeles för lite, är SJ-ledningens budskap.

- Att sänka våra produktionskostnader med 15 procent är absolut nödvändigt om vi ska vinna några nya upphandlingsavtal, säger vd Jan Forsberg.

Alla berörs

Fram till och med 2007 ska kostnaderna sänkas med runt 200 miljoner kronor per år. Den absolut största delen får personalen stå för. Exakt vilka orter som kommer att drabbas kommer SJ efter förhandlingar med facket att berätta efter sommaren.

- Det kommer att beröra alla. Allt från administration, distribution till produktionspersonal, säger Forsberg.

Ytterst är det ägaren staten och regeringen som håller i yxan. Regeringen har villkorat det nödvändiga kapitaltillskottet för att rädda SJ undan konkurs på 1,8 miljarder kronor med ett avkastningskrav på 13 procent:

- Det innebär att vi måste tjäna ungefär 300 miljoner kronor per år, säger Jan Forsberg.

Mycket kritisk

Fackförbundet Seko:s ordförande Janne Rudén är mycket kritisk till SJ:s planer på neddragningar:

''Det är förödande för den svenska järnvägen om planerna genomförs'', skriver han i en kommentar, och pekar på den redan hårda arbetssituationen för SJ:s anställda.

SJ-ledningen hävdar dock att personalstyrkan går att använda mer effektivt. Bland annat ska bemanningen på X 2000-tågen minska från fem till fyra personer:

- Det går inte att tänka för snävt, det här är din arbetsuppgift och det här är din, säger Forsberg.

Men facket tror att besparingarna bara kommer att leda till sämre service:

''Nu har SJ fått ett rejält kapitaltillskott från ägaren som borde användas till att bedriva en bra järnvägstrafik. Fullföljer man planerna på uppsägningar kommer det knappast att bli en bättre service och kvalitet, snarare tvärtom'', skriver Janne Rudén.

Försöker lugna

SJ:s styrelseordförande Ulf Adelsohn försökte dock att lugna de anställda med att det antagligen blir färre än 700 som får gå:

- Varsel är en sak, regelmässigt blir det aldrig lika höga tal.

Men för SJ-ledningen väntar fler prövningar än de kommande striderna med facket. Om inte EU godkänner regeringens räddningsplan återstår bara konkurs.

- SJ har inte gjort sig någon beredskap, det här är en ren ägarfråga. Är inte kapitalsituationen löst till 15 september går SJ i konkurs, säger Jan Forsberg.

SJ står på konkursens rand

Olle Lindström/TT Sten Gustafsson/TT