"Jag har inga planer på några torgmöten"

MIN EKONOMI

Jacob Wallenberg kampanjar för EMU eftersom "vi svenskar måste ha full rösträtt i vår europeiska framtid".

Samtidigt motarbetar finansmannen lika rösträtt för A- och B-aktier, eftersom det skulle minska hans makt.

- Det är som att jämföra äpplen och päron, säger Wallenberg.

Foto: MAGNUS WENNMAN
tung makthavare Finansmannen Jacob Wallenberg ger sig in i politiken - i går talade han inför studenter i Uppsala som ett led i kampanjen för ett ja till EMU.

När ska du ha ditt första torgmöte i EMU-kampanjen?

(skratt) - Det föreligger inga sådana planer. Jag arbetar på ett annorlunda sätt och träffar mindre grupper.

Kan du tänka dig att bli politiker?

- Nej, det är ingenting jag har planerat för.

Vilket EMU-argument skulle du använda för att övertyga din 15-åriga dotter Lovisa?

- Det handlar väldigt mycket om frågan om Sverige ska vara en del av ett större Europa eller inte. Om vi ska vara med helt och hållet eller inte.

Varför är näringslivet kluvet om EMU?

- Det finns olika synpunkter inom näringslivet. Men det är viktigare att konstatera att över 70 procent av alla företagare i undersökningar är för ett medlemskap.

"Jag har svårt att se nyttan med en machovaluta som drar på oss onödig arbetslöshet," säger näringsminister Leif Pagrotsky.

- Jag har en annan åsikt. Gemensam valuta skapar bättre konkurrensmöjligheter för företagare. Går det bra för svenska företagare ökar våra skatteintäkter. Då ökar den svenska välfärden.

Det finns de som hävdar att "ett realistiskt scenario är att de länder som har euron går in i en överstatlig skattepolitik".

- Jag ser inte kopplingen mellan valutan och skattepolitiken. Det handlar i så fall mer om hur mycket man samlas kring gemensamma tankar och visioner.

1997 sa du att "på rent kommersiell basis är det ingen katastrof att stå utanför EMU". Varför har du ändrat dig?

- Jag har sett en betydande ekonomisk utveckling av den inre marknaden. Jag har också sett konsekvenserna av att Sverige har stått utanför. Vi är någon form av B-lagsnation när det kommer till de stora finanspolitiska frågorna. Jag tycker inte om det.

Att samarbeta med socialdemokraterna - denna gång i EMU-frågan - är inget nytt för er. Wallenbergarna har haft goda kontakter med socialdemokratiska regeringar i generationer.

- Jag skulle faktiskt inte överdriva detta. Detta är någon form av sanning som pumpas ut från tid till annan. Svenska företagare har ett behov av att ha en god relation med landets regering, oavsett färg. Det handlar om att försöka driva företag så väl som möjligt. Det skapar intäkter för företagarna, skatteintäkter för staten och välfärd för folket.

Du är emot lika rösträtt för A- och B-aktier, det skulle minska er makt i en rad stora bolag. Men i EMU-frågan säger du att "vi svenskar måste ha full rösträtt i vår europeiska framtid". Det hänger inte ihop.

- Jo, det är helt konsekvent. I aktiefrågan handlar det om att aktieägare har avtalat med varandra att "jag accepterar att jag får en aktie med mindre röster om jag får köpa in mig i ditt företag". Det är ett kommersiellt förhållande mellan två parter. När det kommer till demokrati så är det en helt annan sak. Där är det en människa, en röst. Det är två helt olika frågeställningar. Att blanda ihop dem är för mig som att jämföra äpplen och päron.

Du har negativa erfarenheter av EU också, när ni fick nej till fusionen mellan SEB och Föreningssparbanken.

- Vi fick inte genom vårt förslag och det är väldigt tråkigt. Men det kan jag inte belasta Bryssel för, de är ju bara "the messenger". Däremot är jag en stor tillskyndare av att det finns en myndighet som handskas med de här frågorna.

Hur reagerar du om det blir nej till EMU?

- Jag skulle betrakta det som en förlängning av ett utanförskap som jag upplever som väldigt negativt.

Cristina Stenbeck är 25 år och arvtagare inom Stenbecksfären. Har du några råd till henne?

(skratt) - Nej, jag önskar henne bara lycka till.

Jacob Wallenberg

Joachim Kerpner