Arbetslösheten ökar snabbt bland de unga

MIN EKONOMI

Arbetslösheten ökar rekordsnabbt bland Sveriges unga.

42 procent på ett år.

- Arbetslösheten gör mest ont bland de unga, säger Leif Linde, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen.

I maj förra året var 24 248 ungdomar mellan 18 och 24 år öppet arbetslösa. Ett år senare hade de unga arbetslösa ökat med 42 procent, till 34 353.

Det totala antalet arbetslösa gick också upp, men med 27 procent.

När antalet arbetslösa går upp borde arbetsmarknadsåtgärderna för att få dem i arbete öka. I stället har de minskat - och mest bland de unga.

I maj 2003 fick 28 procent färre ungdomar gå i arbetsmarknadsåtgärd än i maj 2002. Totalt sett sjönk antalet svenskar i arbetsmarknadsåtgärd med 15 procent.

Missräkning av regeringen

Regeringen har missbedömt konjunkturen. Från årsskiftet räknade regeringen med stigande konjunktur och minskade därför stödet till arbetsmarknadsåtgärder, programmedlen.

2002 fick Arbetsmarknadsstyrelsen, Ams, 23 miljarder kronor. I år blev det bara 21,5 miljarder.

- Det innebär att vi kan sysselsätta ungefär 20 000 färre arbetslösa i år än förra året, säger Lil Ljunggren Lönnberg, direktör på Ams.

- Jag är kritisk till att regeringen i samband med nerdragningen inte sa till Arbetsmarknadsstyrelsen att värna om insatserna för ungdomar, säger Leif Linde.

Arbetslivsminister Hans Karlssons statssekreterare Jan Grönlund säger:

- Vi för diskussioner med Ams om att ge ökad prioritet åt ungdomar.

Joachim Kerpner