Investors ordförande kritiserar chefernas löner

– men tar samtidigt de höga ersättningarna i försvar

MIN EKONOMI

Vd-lönerna måste stå i proportion till de svenska industriarbetar- lönerna, skriver Investors ordförande Claes Dahlbäck i ett debattinlägg i Dagens industri.

Men Claes Dahlbäck har själv brutit grovt mot de principer för lönesättning som han presenterar.

– Det var för fem år sedan. Nu pratar vi framtid, säger Dahlbäck till aftonbladet.se.

Foto: stefan jerrevång
Investors ordförande Claes Dahlbäck.

Ersättningsnivåerna till svenska chefer uppfattas som orimliga av den genomsnittsliga inkomsttagaren, skriver Claes Dahlbäck i ett debattinlägg i Dagens industri.

Dahlbäck anser att ersättningarna till höga chefer måste vara försvarbara och att ersättningssystemet därför behöver ses över.

– Jag tror att det är viktigt att man som en hälsokontroll gör en jämförelse mellan vad en börsföretags-vd har för totalkompensation och vad till exempel en genomsnittlig industriarbetare har, skriver Dahlbäck.

Att bara jämföra svenska vd-löner med lönerna i USA eller England är inte rimligt, tycker Dahlbäck.

Ändå tar han de höga chefslönerna i försvar när han intervjuas av aftonbladet.se.

– Man har ju en helt annan arbetssituation, jobbar 90-100 timmar i veckan, har inte tid att klippa gräset och hämta barnen på dagis. Därför måste man köpa en massa tjänster, säger Claes Dahlbäck.

Tak för bonus

Dahlbäck kommer med flera förslag för att hålla lönerna på en rimlig nivå.

Ett är att sätta ett tak för den kontroversiella rörliga delen av lönen.

– Den rörliga lönedelen uppfattas ofta som en bonus och det är svårt att förklara hur den kan utbetalas när företagen går dåligt, börskursen faller och medarbetare blir uppsagda, skriver Dahlbäck.

Han föreslår därför ett tak för den rörliga delen av lönen. Den ska inte få överstiga 50-60 procent av den fasta lönen.

Investor toppar bonusligan

Om Dahlbäcks förslag blir verklighet kommer många företagsledare i Investorsfären att förlora sina stora, rörliga ersättningar.

Ligan för rörliga löneersättningar toppas av lastbilstillverkaren Scanias Leif Östling som förra året fick ut en bonus på 6,6 miljoner. Det motsvarar 130 procent av hans fasta lön, skriver Dagens industri.

Scania är ett av Investors kärninnehav.

En annan del i Wallenbergarnas kärninnehav är läkemedelsjätten Astra-Zeneca. Koncernchefen Tom Mc Killop fick förra året en bonus som motsvarade 110 procent av grundlönen.

Och så fortsätter det, företag för företag, chef för chef.

Finns det något särskilt företag inom Investor-sfären där man bör se över lönerna?

– Det vill jag inte säga. Det här är en princip och ett förslag, säger Dahlbäck till aftonbladet.se

– Men det kanske är vettigare att inte ha den rörliga lönen som så stor del av den fasta lönen eftersom det har varit en sådan diskussion om det, säger Dahlbäck.

Han säger att många chefer lider av att allmänheten inte unnar dem de höga ersättningarna de får för sina jobb.

Bröt själv mot principerna

Vad Dahlbäck inte nämner i sitt debattinlägg är att han själv brutit grovt mot de principer för lönesättning som han nu presenterar.

När han arbetade som vd i Investor hade han 1998 en bonus på 274 procent av grundlönen, enligt Affärsvärldens kartläggning.

– Det var för fem år sedan. Nu pratar vi framtid. Nu gäller det att få ett bättre system, säger Dahlbäck till aftonbladet.se.

Börs-vd:arnas ersättningar 2002 Källa: DI

Malin Ekmark