Så mycket tjänar vd:arna i de 20 största börsbolagen

MIN EKONOMI

Telia Sonera

Börsvärde: 151,1 miljarder kr.

Vd: Anders Igel.

Lön: 5,6 miljoner kr.

Bonus: Max 50 procent.

Årslön, SIF-tjänstemän: 303 597 kr.

Vd-lön räcker till: 18 anställda.

Hennes & Mauritz

Börsvärde: 139 miljarder kr.

Vd: Rolf Eriksen

Lön: 6,1 miljoner kr.

Bonus: Max 1,5 milj kr (25 procent)

Årslön, butiksanställd: 201 300 kr.

Vd-lön räcker till 30 anställda.

Nordea

Börsvärde: 114,6 miljarder kr.

Vd: Lars G Nordström

Lön: 6,5 miljoner kr.

Bonus: Max 35 procent

Årslön, banktjänsteman: 246 440 kr.

Vd-lön räcker till 26 anställda.

Ericsson

Börsvärde: 97,4 miljarder kr.

Vd: Carl-Henric Svanberg

Lön: 12 miljoner kr.

Bonus: Max 80 procent

Årslön, SIF-tjänsteman: 308 660 kr.

Vd-lön räcker till 39 anställda.

Handelsbanken

Börsvärde: 82,9 miljarder kr.

Vd: Lars O Grönstedt

Lön: 5,7 miljoner kr.

Bonus: Max 0 procent

Årslön, banktjänstemän: 254 980 kr.

Vd-lön räcker till 22 anställda.

SCA

Börsvärde: 68,3 miljarder kr.

Vd: Jan Åström

Lön: 5,9 miljoner kr.

Bonus: Max 50 procent

Årslön, skiftarbetare: 213 500 kr.

Vd-lön räcker till 28 anställda.

Volvo

Börsvärde: 59,6 miljarder kr.

Vd: Leif Johansson

Lön: 9,8 miljoner kr.

Bonus: Max 50 procent

Årslön, Metall-arbetare: 231 800 kr.

Vd-lön räcker till 42 anställda.

Föreningssparbanken

Börsvärde: 54,4 miljarder kr.

Vd: Birgitta Johansson-Hedberg

Lön: 4,9 miljoner kr.

Bonus: Max 25 procent

Årslön, banktjänstemän: 268 400 kr.

Vd-lön räcker till 18 anställda.

SEB

Börsvärde: 51,1 miljarder kr.

Vd: Lars H Thunell

Lön: 5,3 miljoner kr.

Bonus: Max 50 procent

Årslön, banktjänsteman: 254 980 kr.

Vd-lön räcker till 21 anställda.

Sandvik

Börsvärde: 50,3 miljarder kr.

Vd: Lars Pettersson

Lön: 5 miljoner kr.

Bonus: Max 75 procent

Årslön, Metall-arbetare: 226 273 kr.

Vd-lön räcker till 22 anställda.

Electrolux

Börsvärde: 46,6 miljarder kr.

Vd: Hans Stråberg

Lön: 6 miljoner kr.

Bonus: Max 100 procent

Årslön, Metall-arbetare: 226 273 kr.

Vd-lön räcker till 27 anställda.

Investor

Börsvärde: 39,9 miljarder kr.

Vd: Marcus Wallenberg

Lön: 5,2 miljoner kr.

Bonus: Max 80 procent

Årslön, civilekonom: 843 130 kr.

Vd-lön räcker till 6 anställda.

Securitas

Börsvärde: 37,7 miljarder kr.

Vd: Thomas Berglund

Lön: 7,7 miljoner kr.

Bonus: Max 150 procent

Årslön, väktare: 213 500 kr.

Vd-lön räcker till 36 anställda.

Assa Abloy

Börsvärde: 36,3 miljarder kr.

Vd: Bo Dankis

Lön: 5 miljoner kr.

Bonus: Max 90 procent

Årslön, Metall-arbetare: 226 273 kr.

Vd-lön räcker till 22 anställda.

Atlas Copco

Börsvärde: 36,3 miljarder kr.

Vd: Gunnar Brock

Lön: 5,8 miljoner kr.

Bonus: Max 70 procent

Årslön, Metall-arbetare: 226 273 kr.

Vd-lön räcker till 26 anställda.

Tele2

Börsvärde: 34 miljarder kr.

Vd: Lars-Johan Jarnheimer

Lön: 10 miljoner kr.

Bonus: Max 2 miljoner kr.

Årslön, anställd: 303 597 kr.

Vd-lön räcker till 33 anställda.

Scania

Börsvärde: 33,7 miljarder kr.

Vd: Leif Östling

Lön: 5,1 miljoner kr.

Bonus: Max 217,5 procent

Årslön, Metall-arbetare: 223 260 kr.

Vd-lön räcker till 23 anställda.

SKF

Börsvärde: 25,7 miljarder kr.

Vd: Sune Carlsson

Lön: 7,2 miljoner kr.

Bonus: Max 60 procent

Årslön, Metall-arbetare: 225 700 kr.

Vd-lön räcker till 32 anställda.

Swedish Match

Börsvärde: 23,8 miljarder kr.

Vd: Lennart Sundén

Lön: 4,6 miljoner kr.

Bonus: Max 35 procent

Årslön, industriarbetare: 225 700 kr.

Vd-lön räcker till 20 anställda.

Skandia

Börsvärde: 23,7 miljarder kr.

Vd: Lars-Eric Petersson

Lön: 6,6 miljoner kr.

Bonus: Max 40 procent

Årslön, försäkringstjänsteman: 378 200 kr.

Vd-lön räcker till 17 anställda.

Fotnot: Listan omfattar de 20 svenska företag med högst börsvärde den 31 december 2002. Vd-lönerna och de anställdas löner gäller för 2002. Vd:arna i TeliaSonera, SCA och Atlas Copco tillsattes under 2002 och deras lön är omräknad till helårslön. I några fall är årslönen för 2003 angiven – det gäller Nordea, Ericsson och Sandvik. Vd:arna i SKF och Skandia har avgått under 2003. När det gäller de anställdas löner har vi gått efter snittlönen för den största yrkeskategorin inom företaget. I några fall har företagen inte själva lämnat ut snittlönen, då har vi gått efter rikssnittet för yrkeskategorin. Det gäller Telia Sonera, Ericsson, Handelsbanken, SEB, Sandvik, Electrolux, Atlas Copco, Assa Abloy och Tele2.