SAS kvartalsvinst 87 miljoner kronor

Trots en kvartalsvinst på 87 miljoner kronor räknar SAS med ett helårsresultat på minus två miljarder kronor.
MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Flygbolaget SAS redovisar en vinst före skatt på 87 miljoner kronor för årets andra kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 1 039 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.

Exklusive reavinster blev resultatet en förlust på 57 miljoner kronor, att jämföra med en vinst på 1 180 miljoner kronor andra kvartalet 2002.

Omsättningen uppgick till 15 300 miljoner kronor, jämfört med 17 868 miljoner kronor ett år tidigare.

Enligt Reuters prognosenkät hade analytiker i genomsnitt räknat med en förlust före skatt på 140 miljoner kronor. Men prognoserna varierade från en förlust på en miljard kronor till en vinst på nästan 600 miljoner kronor. Omsättningen väntades bli 16 392 miljoner kronor.

SAS räknar med att helårsresultatet före skatt, reavinster och omstruktureringskostnader blir en förlust på cirka 2 miljarder kronor. Kassaflödet från verksamheten under andra halvåret väntas dock bli positivt, efter investeringar och exklusive eventuella försäljningar, skriver SAS i delårsrapporten.

TT