Så blir din skatt 2004

MIN EKONOMI

Nästa år sänks skatten.

18 kronor i månaden för en låginkomsttagare. 239 kr för den som tjänar över 40 000.

Aftonbladet kan i dag visa hur din nya skatt blir 2004.

Skatterna slås inte fast förrän till hösten.

Men redan nu har företaget Scandinavian PC Systems redaktion tagit fram skatteändringarna för nästa år, ett arbete som även Riksförsäkringsverket presenterar senare i höst. Uppgifterna baseras på redan tagna beslut i riksdagen.

- Det finns inget som tyder på att det blir några nya förslag från regeringen, säger Lars Fredell på Scandianavian PC Systems.

Så här blir din nya skatt 2004:

Arbetande

Grundavdraget är det belopp med vilket den taxerade inkomsten minskas vid beräkning av inkomst. I år ligger grundavdraget på 16 400 kronor. Nästa år höjs det med 300 kronor.

En löntagare kan nästa år ha en taxerad inkomst på max 311 700 kronor utan att behöva betala statlig skatt. Det är en höjning på ungefär 10 000 kronor.

Traktamente får den som gör tjänsteresor med övernattning. Dygnstraktamentet höjs nu med 100 kronor till 200 kronor.

Pensionärer

Pensionärer med enbart pensionsinkomster betalar ingen allmän pensionsavgift. Pensionärer med pensionsinkomst på högst 306 200 behöver inte betala någon statlig skatt nästa år.

Den högsta pensionsavgiften 2004, räknat på en inkomstbasbeloppet 42 100 kronor, blir 23 800 kronor. Men då måste inkomstunderlaget vara minst 339 300 kronor.

Pensionsrätten beräknas på en inkomst som är pensionsgrundad. Den höjs nu till 339 600 kronor.

Sjukskrivna

Den maximala sjukpenningsgrundade inkomsten blir 294 750 nästa år. Det innebär en sjukpenning på max 627 kronor per dag.

Föräldrar

Den maximala föräldrapenningen blir 646 kronor per dag.

Bilister

Köper du en dyr tjänstebil riskerar du lyxbilstillägg. Nu höjs gränsen för lyxtillägget till 294 750 kronor. Köper du en så dyr bil får du ett tillägg på 11 procent.

Bilförmånen höjs. När man beräknar förmånsvärdet för en tjänstebil ingår 0,3 så kallade basbelopp, vilket inneburit 11 580 kronor 2003. Nu höjs det till 11 790.

Egenföretagare

Vid försäljning av aktier i fåmansföretag ska högst 100 så kallade basbelopp av vinsten beskattas. Skattgränsen för nästa år blir 3 930 000 kronor.

Så mycket lägre skatt betalar du

Claes Petersson