En miljon svenskar får högre skatt

S, v och mp överens i natt: Fler får betala

1 av 2
MIN EKONOMI

En miljon svenskar får högre skatt nästa år.

Samtidigt slopas den hårt kritiserade arvsskatten mellan makar.

Det blev resultatet av budget- förhandlingarna i natt, erfar Aftonbladet.

I skuggan av den pågående EMU-valkampanjen förhandlar regeringen just nu med vänsterpartiet och miljöpartiet om nästa års budget.

Till sent i går kväll satt finansminister Bosse Ringholm och hans stab i olika möten med företrädare för regeringens två samarbetspartier.

Enligt källor med mycket god insyn i förhandlingarna är partierna i stort sett överens om att fler personer ska betala statlig inkomstskatt än tidigare.

En viktig princip har tidigare varit att bara de femton procent av det svenska folket som tjänar mest betalar skatt till staten. De som tjänar mindre betalar bara kommunalskatt.

Drabbar 70 000 fler

I dag går gränsen vid en årsinkomst på 284 300 kronor, en gräns som höjs varje år.

Nu har förhandlarna kommit överens om att inte höja denna gräns lika mycket som tidigare år.

Resultatet: betydligt fler personer får betala statlig inkomstskatt.

- Vi räknar med cirka 70 000 nya skattebetalare, säger en av Aftonbladets källor.

Samtidigt får den miljon svenskar som redan i dag betalar statsskatt en höjning med runt en hundralapp i månaden.

Staten får på detta sätt en extra inkomst på 1,2 till 1,4 miljarder, pengar som enligt vad Aftonbladet erfar ska finansiera följande reformer:

Den hårt kritiserade arvsskatten mellan makar försvinner. I dag tvingas en änka eller änkling betala skatt på halva värdet av villan som blir arv.

Många äldre med låga pensioner som bott i villor med höga taxeringsvärden har tvingats flytta, de har helt enkelt inte haft råd att bo kvar.

Slopandet av arvsskatten beräknas kosta runt 300 miljoner.

Lättnader för småföretagare.

Ny begränsningsregel i den kombinerade fastighetsskatten och förmögenhetsskatten.

Får sänkning

De människor med låga inkomster som i dag gynnas av begränsningsregeln för fastighetsskatten ska få samma lindring i förmögenhetsskatten.

- Det handlar om människor med hus med taxeringsvärden på mellan tre och fyra miljoner, säger en förhandlare.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet är ännu inte överens om hur reglerna ska utformas.

Regeringen vill undvika en trappstegseffekt, det vill säga att personer som ligger precis över gränsen drabbas med full effekt.

Vänsterpartiet å sin sida vill ändra förmögenhetsskatten så att bara halva värdet av taxeringsvärdet beskattas, något som finansministern är motståndare till.

Förhandlingarna togs upp igen i morse och går nu in i en intensiv slutfas.

På fredag måste siffrorna i budgeten vara klara.

Oisín Cantwell