Kronan oförändrad efter nejsegern

Väntat kursfall uteblev

MIN EKONOMI

En axelryckning.

Det blev finansmarknadens reaktion på att Sverige nobbar euron.

Kronan var i stort sett oförändrad mot euron vid lunchtid samtidigt som kurserna på Stockholmsbörsen steg.

När det på söndagskvällen stod klart att svenska folket sagt nej till euron räknade de flesta med att valresultatet skulle utlösa ett fall för kronan. De svenska affärsbankerna räknade med att kronan snabbt skulle falla ned mot 9:25-9:30 mot euron, en försvagning på 15 till 20 öre jämfört med i fredags.

Men efter de första timmarnas nedgång återhämtade sig kronan snabbt och runt lunchtid var den tillbaka på samma nivå som före folkomröstningen.

– Finansmarknaden har reagerat väldigt lugnt på nejet och betydligt lugnare än vad jag trodde. Och det är under de första timmarnas handel som jag räknar med att den största effekten kan komma när folk är lite nervösa, säger SEB:s chefsanalytiker Robert Bergqvist.

Tror kronan stärks

På SEB tror man, som på de andra affärsbankerna, att kronan snart i stället kommer att stärkas.

– Bytesbalans och tillväxt ser bra ut. Nu är den politiska osäkerheten också mindre. Trenden för kronan är åt det starkare hållet. Det är tveklöst.

Att de svenska räntorna ändå stiger något efter folkomröstningen är inte heller något som oroar Bergqvist. Uppgången beror på det enkla faktum att Riksbanken nu inte kommer att kunna sänka räntorna till ECB-nivå.

– Att räntorna går upp ska man inte se som misstro mot Sverige. Långränteuppgången är en anpassning till rådande konjunkturläge i Sverige och den räntenivå som Riksbanken därmed måste sätta.

Den svenska tioårsräntan steg på måndagsmorgonen med 0,08 procentenheter till 4,46 procent medan tvåårsräntan gick upp 0,04 procentenheter till 2,74 procent.

Börsen uppåt

Även på Stockholmsbörsen tog man EMU-nejet med ro. Börsen öppnade uppåt i linje med Europabörserna och Sax-index hade vid lunchtid stigit med 0,9 procent.

– Börsen har ställt in sig på ett nej så utfallet får ingen avgörande betydelse, säger Christian Hall, analytiker på Swedbank.

Bästa bransch var finanssektorn som gynnas av att Sverige behåller kronan. Både SEB och Handelsbanken steg med omkring 3 procent.

Ett byte till euron hade inneburit att bankernas kronhandel försvunnit på sikt. Nu kan de fortsätta tjäna pengar på att köpa och sälja kronor ytterligare ett antal år.

– Samtidigt läggs de IT-investeringar relaterade till Euron som skulle ha krävts om Sverige röstade ja till euron nu på is, säger Hall.

IT-konsulterna Resco, WM-data och Enea var de största förlorarna i den inledande handeln, med nedgångar på 4-5 procent. Branschen hade hoppats på stora investeringar efter en ja-seger.

Magnus Persson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM