Förlorare: barnfamiljer

Ringholms nya budget drabbar tvåbarnsmamman Jennifer, 31

1 av 2 | Foto: Veronica Karlsson
DYRARE OMSORG Jennifer Martin Schuch, 31, med barnen Rebecca, 1,5 år, och Benjamin, 3,5 år. Familjen drabbas av höjda dagisavgifter i Bosse Ringholms nya budget. "Man är aldrig förtjust när de höjer avgiften", säger Jennifer.
MIN EKONOMI

2004 blir tuffare för många grupper.

Tusenlapparna ryker för både barnfamiljer och villaägare.

- Man hade kunnat resa någonstans för pengarna i stället, säger tvåbarnsmamman Jennifer Martin Schuch, 31.

I dag lämnar regeringen över höstbudgeten till riksdagen.

Därmed är svenskarnas privatekonomi för nästa år snart fastlagd.

Förändringarna från 1 januari 2004 ser ut så här, enligt höstbudgeten, vårbudgeten och den vanliga inflationsuppräkningen av olika skatter. Exakta nivåer presenteras på nästa sida.

Redan i vårbudgeten kom besked som berör barnfamiljerna:

Lägsta ersättningen i för-

äldraförsäkringen höjs, från 150 till 180 kronor om dagen.

Dagisavgiften höjs för de familjer som tjänar minst 38 000 kronor i månaden. För en tvåbarnsfamilj stiger årskostnaden med 2 400 kronor.

Fler får betala statlig skatt

Det gäller Jennifer Martin Schuch och hennes make Jan-Erik i Stockholm:

- Man är aldrig förtjust när de höjer avgiften. Men det är fortfarande mycket bättre än innan de införde maxtaxan, säger hon.

Höstbudgeten innehåller både skattesänkningar och höjningar:

Inkomstskatten sänks med 200 kronor för alla.

Fler får betala statlig skatt. Brytpunkten - den inkomstgräns där man börjar betala 20 procent statlig skatt - justeras inte upp lika mycket som lönerna går upp, utan bara med inflationen plus en procent. Tidigare har den räknats upp med ytterligare en procent.

Den gröna skatteväxlingen fortsätter. Sänkt inkomstskatt byts mot höjd koldioxidskatt. Därför höjs skatten på eldningsolja, dieselolja och elektricitet. För ett villahushåll med oljepanna innebär det över 1 000 kronor om året i ökade utgifter.

Arbetsgivaravgiften sänks på den egna inkomsten för alla egenföretagare. Därmed får var sjunde svensk - så många av inkomsttagarna är egenföretagare - några hund-ralappar lägre skatt per år.

Fler skattesänkningar aviseras i höstbudgeten. Men exakt hur de ska se ut är inte klart än, bara att de ska börja gälla 2004.

Arvsskatten avskaffas helt för makar och sambor. I dag är inte mer än 280 000 kronor skattefritt vid arv.

För alla som fått höjd fastighetsskatt införs en dämpningsregel.

I stället för att hela höjningen tas ut första året, så höjs skatten stegvis. Hela det nya skattebeloppet tas ut först efter tre år.

Förmögenhetsskatten för låginkomsttagare som äger hus med höga taxeringsvärden ska ändras.

I dag behöver de inte betala mer än högst fem procent av sin inkomst i fastighetsskatt. Nu ska även deras förmögenhetsskatt sänkas.

Ett fåtal svenskar som kör miljövänliga bilar blir också glada. För bilar som går på etanol och andra koldioxidneutrala bränslen permanentas nämligen den skattebefrielse för bränslet som hittills funnits på försök.

Finansminister Bosse Ringholm räknar i finansplanen med att svenskarnas löner stiger med 3,5 procent. Samtidigt tror han att priserna - alltså inflationen - stiger med 1,3 procent.

Så blir din ekonomi nästa år

Joachim Kerpner