Ökad vinst för Vattenfall

Energikoncernen går med 8,9 miljarder i vinst

MIN EKONOMI

Elpriserna väntas nå nya rekordnivåer i år.

Liksom Vattenfalls resultat.

Den statliga eljätten gjorde en vinst före skatt på 8,9 miljarder kronor för de första nio månaderna i år.

Vattenfall presenterade sin delårsrapport på torsdagsmorgonen. Resultatet är en kraftig förbättring från motsvarande period förra året, då vinsten blev 6,3 miljarder.

Omsättningen steg med drygt 13 procent till 8,7 miljarder kronor, enligt delårsrapporten.

Under det senaste året har de svenska elpriserna nått nya rekordnivåer. Periodvis låg det uppåt en krona per kilowattimme.

Kraftbolagen skyller de höga priserna på låga vattennivåer i reservoarerna som är resultat av flera regnfattiga år.

– Jag tror att vi kommer att se ett fortsatt högt pris av den enkla anledningen att vi nu går in i vinterperioden, vilket innebär att det inte blir vatten förrän i vår då snön smälter, säger Vattenfalls vd Lars Josefsson.

Den senaste tiden har kritik riktats mot den svenska elmarknaden och de senaste årens höga prisnivå:

– Företagen ska naturligtvis inte ta ut överpriser, vilket jag inte tror görs heller. Vi själva har i år avskaffat tills vidare-priset, vilket har kritiserats i media för att det är dyrare i än avtalspriserna, säger Lars Josefsson.

"Sänk priset"

Efter förra vinterns chockhöjda elpriser har nu många svenska hushåll valt att binda sina elpriser.

I oktober beräknades cirka 45 procent av hushållen ha gjort ett aktivt val: ungefär hälften har valt att stanna kvar hos sin tidigare leverantör, hälften har bytt bolag.

– Elbolagen kan ta ut höga priser av dem som är passiva. Tillsvidarepriserna är ju betydligt högre än de så kallade avtalspriserna. Det är ju förmodligen större marginaler på tillsvidarepriserna, säger Bo Hesselgren på Konsumenternas Elrådgivningsbyrå.

– De passiva kunderna får alltid betala onödigt mycket. Ska man spara pengar på elmarknaden måste man göra ett aktivt val.

Tidigare artiklar

TT , aftonbladet.se