Allt fler gör bankärenden på nätet

Företagskunderna ökar mest

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Allt fler svenskar väljer att göra sina bankärenden på nätet.

Under årets sex första månader ökade antalet internetbankskunder med 9 procent, från 4,5 miljoner till 5,1 miljoner kunder.

Det visar statistik från branschorganisationen Svenska Bankföreningen.

Den kundkategori som ökat mest är företagskunderna. Bankerna hade vid halvårsskiftet 471 000 företagskunder, en ökning med 30 procent jämfört med årsskiftet.

TT