SAS väntas gå med miljardförlust

Bara en promilles ökning av passagerartrafiken under oktober

MIN EKONOMI

Flygbolaget SAS brottas fortfarande med stora lönsamhetsproblem. Passagerartrafiken ökade bara marginellt i oktober och bolaget väntas redovisa en miljardförlust i niomånadersrapporten, som presenteras på tisdag.

SAS totala passagerartrafik ökade i oktober med marginella 0,1 procent jämfört med samma månad i fjol. I september steg passagerartrafiken med 1,6 procent.

Den så kallade kabinfaktorn, antalet sålda flygstolar i förhållande till det totala antalet stolar, minskade med 1,7 procentenheter till 64,8 procent i oktober.

För enbart Scandianavian Airlines som står för större delen av SAS flygningar minskade passagerartrafiken med 3,1 procent, medan kabinfaktorn föll med 2,3 procentenheter till 66,9 procent.

Lönsamheten försämras

Den svaga trafikutvecklingen i september och oktober innebar en fortsatt hård press på yielden, som redovisar intäkterna per passagerare och sträcka.

Yielden sjönk med 13,5 procent i september på månadsbasis medan nedgången för perioden januari-september var 12,7 procent.

SAS flygningar i Europa drabbades av en yieldnedgång med drygt 20 procent i september, varav hälften berodde på SAS lågprissatsning Snowflake.

Prissänkningarna i Skandinavien som infördes den 26 oktober väntas pressa yielden ytterligare med 2-3 procent från och med november.

Och marknadsutsikterna beskrivs som fortsatt osäkra trots att det finns vissa tecken på att affärsresandet håller på att öka igen.

Miljardförlust

Det är sammantaget en mycket dyster beskrivning av det ekonomiska läget för SAS. Effekterna av bolagets stora besparingar och effektiveringar kommer inte att ge resultat förrän kanske nästa år.

Och när resultatet för årets första nio månader presenteras på tisdag väntas bolaget enligt flera bedömare som TT talat med redovisa en förlust på omkring en miljard kronor.

I stora drag gick det lite bättre för SAS Europatrafik i oktober, medan utvecklingen för inrikesflyget i Sverige, Danmark och Norge fortfarande är svag.

SAS dotterbolag Braathens, Spanair, Widerö och Blue 1 fortsatte att utvecklas bra under oktober. Fler passagerare och genomgående högre kabinfaktor är ljuspunkter i SAS passagerarstatistik för oktober.

CG Ström/TT

ARTIKELN HANDLAR OM