SAS förlust 1,2 miljarder

Bolaget: Trenden pekar på allt lägre biljettpriser

MIN EKONOMI

Flygbolaget SAS redovisar en förlust före skatt på 1 225 miljoner kronor för årets nio första månader. Det kan jämföras med vinsten på 233 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.

Omsättningen uppgick till 43?930 miljoner kronor, jämfört med 48 235 under januari-september 2002.

För tredje kvartalet isolerat redovisar SAS en vinst på 564 miljoner kronor, att jämföra med vinsten på 640 miljoner kronor tredje kvartalet förra året.

SAS helårsprognos för 2003 är oförändrad. Resultatet före skatt, reavinster och omstruktureringskostnader väntas bli en förlust på cirka 2 miljarder kronor.

Besparingsprogrammet fortsätter

Osäkerheten kring utvecklingen av yielden, ett slags intäktsmått, kommer att kvarstå under fjärde kvartalet, skriver bolaget i delårsrapporten.

Bolagets besparingsprogram uppges löpa enligt planerna. I september hade något fler åtgärder genomförts än planerat.

Enligt SAS-chefen Jörgen Lindegaard har tredje kvartalet kännetecknats av en viss stabilisering. Dock har trafikutvecklingen varit dämpad, utan någon riktig tillväxt.

''Den ökade aktivitetsnivån generellt inom näringslivet är i sig lovande men har ännu inte inneburit ökat resande. Samtidigt som efterfrågan är relativt svag fortsätter trenden i riktning mot allt lägre biljettpriser'', skriver han i delårsrapporten.

Otillfredsställande resultat

Vidare medger Lindegaard att resultatet för det tredje kvartalet, som exklusive omstruktureringskostnader och reavinster uppgick till 101 miljoner kronor, inte är tillfredsställande.

''Men vi kan glädjas över att de lägre intäkterna nu helt har kompenserats på kostnadssidan. Vi är på rätt väg'', skriver han.

Säljer fastigheter

SAS säljer sina kontorsfastigheter i Frösundavik i Solna till Nordisk Renting. Försäljningen kommer att frigöra kapital på drygt 1,1 miljarder kronor och minskar SAS nettoskuld med motsvarande belopp, skriver bolaget.

Reavinsten från försäljningen uppgår till cirka 700 miljoner kronor.

SAS tecknar samtidigt ett hyresavtal med Nordisk Renting och kommer att fortsätta att utnyttja fastigheterna i framtiden.

TIDIGARE ARTIKLAR:

TT