300 tjänster bort på Skandia

Trots vinst ska bolaget spara 200 miljoner om året

MIN EKONOMI

Skandia fortsätter att banta och trimma verksamheten. Trots alla skandaler som drabbat bolaget steg försäljningen och vinsten under tredje kvartalet.

Resultatet före skatt och jämförelsestörande poster uppgick till 171 miljoner kronor (-19). I resultatet ingår kostnader för fortsatta effektiviseringar och personalminskningar på sammanlagt 364 miljoner kronor.

Det betyder att Skandiabankens personal ska minskas med 200 anställda och att 100 tjänster försvinner i Skandias brittiska bolag.

50 miljoner kronor har också avsatts för avgångsvederlag och pensionsavsättningar för ledande befattningshavare i bolaget.

Det blir bättre

-Marknaderna i världen har under hösten präglats av svaga men stabila tecken på återhämtning. Och det gäller också utvecklingen på Skandias nyckelmarknader, säger den avgående vd:n Leif Victorin.

Han pekade på att försäljningen på Skandias huvudmarknader efter en svag start i början av året nu börjar ta fart. Det gäller i synnerhet i Tyskland och Italien.

Och det börjar gå allt bättre på den för Skandia så viktiga brittiska marknaden.

Men försäljningen av livförsäkringar nästan halverades under tredje kvartalet till 244 miljoner kronor. Inom området direktförsäljning av fonder minskade försäljningen från 590 till 296 miljoner kronor.

Försäljningen av fondförsäkringar var i stort sett oförändrad på 13?095 miljoner kronor.

Men den sammanlagda försäljningen steg från 18 425 miljoner till 18 952 miljoner kronor.

Kan spara mer

Skandia sjösatte förra året ett kostnadsbesparingsprogram på sammanlagt en miljard kronor och arbetet med att trimma organisationen fortsätter.

- Jag är nöjd med att försäljningen har utvecklats väl mellan kvartal två och kvartal tre och att vi nu ser en positiv utveckling, säger Leif Victorin.

- Men vi behöver göra mer på kostnadssidan. Det går att effektivisera verksamheten ytterligare med 5-10 procent.

Men aktiemarknaden blev inte imponerad av delårsrapporten och Skandiaaktien föll något.

Leif Victorin utnämndes till tf vd för Skandia vid bolagsstämman i våras då Lars-Eric Pettersson fick sparken.

Han efterträds vid årsskiftet av Hans-Erik Andersson.

CG Ström/TT