Saab varslar ytterligare 95

70 arbetare och 25 tjänstemän får gå – metallklubben rasar

MIN EKONOMI

TROLLHÄTTAN

De anställda på Saab Automobile i Trollhättan drabbades på onsdagen av ytterligare ett varsel. Den här gången riktar det sig mot 70 arbetare och 25 tjänstemän.

Metallklubben rasar över att varslet lades samma dag som företaget förhandlade om att ta in extra bemanning med 50 personer.

För ett år sedan varslades 1?400 anställda på grund av den ekonomiska krisen i företaget.

- De nya varslen är en konsekvens av den omorganisation som har skett på företaget och inte på grund av några nya ekonomiska incitament, säger presschef Christer Nilsson till TT.

Han betecknar det som en andra våg efter det stora varsel mot 1300 anställda som lades 27 november i fjol och som sedan följdes upp av ett varsel mot ytterligare 100 anställda i januari.

Christer Nilsson säger att varslen har lett till en personalminskning med 1400 personer, men eftersom personalomsättningen blev oväntat hög inskränkte sig uppsägningarna till drygt 500 bland arbetarna och drygt 300 bland tjänstemännen.

Upprörda känslor

- Vad vi nu gjort är att vi identifierat jobben sedan den nya organisationen satt sig och försökt hitta rätt man till rätt plats. Då har vi kommit fram till en övertalighet på 70 kollektivanställda och 25 tjänstemän.

Det nya varslet orsakade upprörda känslor bland de anställda som redan tidigare retat sig på det 25-punktsprogram som företagsledningen nyligen presenterade och som, enligt Metallfacket, skulle innebära försämringar både av löne- och anställningsvillkor.

Tidigt på onsdagsförmiddagen kom företaget med en framställan om att få ta in 50 personer extra på grund av att bemanningen behöver förstärkas efter nyår.

En stund senare överlämnades en lista på 70 namngivna metallare och 25 tjänstemän som varslas om uppsägning på grund av arbetsbrist.

Turordningsregler

- Vi ha aldrig varit med dom något liknande, säger Metallklubbens ordförande Paul Åkerlund med hänvisning till att man vid tidigare förhandlingar utgått från turordningen i lagen om anställningsskydd.

- Dessutom har Saab genom att först begära att få ta in mer folk visat att det inte finns någon arbetsbrist. Det är solklart andra skäl som ligger bakom, säger Åkerlund.

Metallklubben anser att urvattningen av lagen om anställningsskydd har nått ett absolut lågvattenmärke. Om Saab tillåts agera som planerat hävdar klubben att lagstiftningen måste ses över.

- I länder som Tyskland och Belgien vore det omöjligt att säga upp folk på det här sättet, säger Paul Åkerlund.

TT