Så här påverkas världsekonomin

Möjligheter till små börsklipp men uppgången blir kortvarig

MIN EKONOMI

Gripandet av Saddam Hussein ger ringar på vattnet i världsekonomin.

Men inte så mycket mer.

- Kanske en liten blipp på börsen, säger Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt

Näringsliv.

Tillsammans med chefsekonomerna Hubert Fromlet, Föreningssparbanken, Olle Djerf, Nordea, och Klas Eklund, SEB, ger han här sin syn på konsekvenserna för ekonomin av Saddams gripande.

Foto: REUTERS
TILLFÄLLIG HAUSSE Börsmäklare på Chicagobörsen första dagen efter beskedet om Saddam Husseins gripande. Sannolikt kommer den amerikanska ekonomin inte påverkas i någon större utsträckning, tror Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Oljepriset - Olle Djerf, chefsekonom Nordea

- Iraks största betydelse kommer via oljemarknaden, priset på oljan. Den intressanta är om den här händelsen kommer att innebära att irakisk olja kommer ut på världsmarknaden snabbare nu när Saddam Hussein är fångad.

Det är svårt att veta. Jag lutar åt att det kan underlätta för amerikanarna att lämna över till en irakisk regim nu.

Lugn och ro

Det krävs lugn och ro för att få i gång den irakiska oljeproduktionen. Det är A och O för att få Iraks ekonomi på fötter. Iraks olja kan så småningom pressa ner priserna på världsmarknaden.

Säg att oljepriset går ner med fem dollar per fat så skulle det ge en liten stimulans. Men inte på kort sikt, snarare talar vi om slutet av nästa år eller 2005.

Världsekonomin - Stefan fölster chefsekonom Svenskt Näringsliv

- Jag tror att inverkan på världsekonomin blir ganska liten. Indirekt så blir det en lite ökad chans att Bush blir återvald. Men även detta har inte så stor effekt på ekonomin, för oavsett vad det blir för president efter valet nästa höst så måste nog båda strama åt ordentligt i de offentliga utgifterna i USA.

För svensk del kan man konstatera att vi exporterade för en halv miljard till Irak förra året, och det har nu minskat till ungefär 200 miljoner. Om det blir

säkrare i Irak så kan det ganska snabbt öka med 1-2 miljarder igen på två års sikt. Och skulle det bli mycket säkrare så är det ändå så att Irak har nästan lika stora oljereserver som Saudiarabien.

Lägre oljepriser

Då kan det bli en stor påverkan på världsekonomin genom sänkta oljepriser och export från många länder till Irak.

Det är inget man kan räkna in på något sätt, men det finns en uppsida i alla fall.

USA:s ekonomi - Hubert Fromlet, chefsekonom Föreningssparbanken

- Den amerikanska ekonomin gick bättre under det tredje kvartalet. Det har varit ganska god tillväxt. Jag brukar säga att den amerikanska ekonomin är dopad och det på två sätt. Det ena är de räntesänkningar som pågått väldigt länge och som skapat otroligt mycket lägre räntekostnader för de amerikanska hushållen. Det är ett jättestimulanspaket om flera hundra miljarder dollar de senaste åren och mycket har gått till konsumtion.

Den andra formen av dopning är att de amerikanska hushållen fått en hel del skattesänkningar, som ju också uppmanar till konsumtion.

Icke dopning

För USA och ekonomin där gäller det för nästa år att klara en övergång från dopning till icke dopning. Det gäller för hushållen att fortsätta konsumera utan dopning, det vill säga utan den stimulans de fått. USA kan nog klara sig ganska hyggligt fram till sommaren. Hur det sedan går - där har vi ett frågetecken som inte är alldeles litet.

Så påverkas vi - Klas Eklund, chefsekonom, SEB

- För svensk del skulle det vara några mycket små justeringar i växelkurs och räntor. Men om jag har rätt med att de internationella marknaderna så småningom går tillbaka till utgångsläget, så kommer också de svenska att göra det.

Eventuellt små tillfälliga effekter, men väldigt små skulle jag tro. Produktiviteten lär inte påverkas av det här. Dessutom är den otroligt hög i USA, som har gått enormt starkt.

Positiv effekt

Det som är viktigt för den amerikanska ekonomin är investeringar på ett sätt som leder till fler jobb.

Kanske får detta en kortsiktig positiv effekt på dollar och börser. För den underliggande ekonomin, alltså investeringar och jobb, har jag svårt att se att det skulle få någon effekt.

Leif-Åke Josefsson, Joachim Kerpner