Uppgörelse om sjuklön klar

MIN EKONOMI

En uppgörelse om sjuklönen mellan regeringen , miljöpartiet och vänsterpartiet är nu i princip klar.

Den innebär att arbetsgivarna slipper betala den tredje sjukveckan.

Men i stället får de betala 15 procent av kostnaden för sjuklönen, fram tills dess att den sjukskrivne kommer tillbaka. Samtidigt sänks arbetsgivaravgifterna.

Arbetsgivare som inte sköter sig ska däremot straffas.

De ska tvingas betala 25 procent av sjuklönen.

Peter Pettersson