Så blir din ekonomi nästa år

MIN EKONOMI

Det blir lite mer klirr i kassan nästa år för de flesta.

Låg inflation gör att hushållens disponibla inkomster beräknas öka med 2 procent.

Samtidigt genomförs flera skattehöjningar och kännbara prishöjningar.

Den beräknade ökningen med 2 procent av hushållens disponibla inkomst innebär en kraftig ökning jämfört med i år, då de reala disponibla inkomsterna minskat med 0,8 procent.

Det skriver Konjunkturinstitutet, KI, i sin prognos för 2004.

Bidragande orsaker förbättringen av hushållens ekonomi är att arbetsmarknaden förväntas börja ta fart igen och att löneinkomsterna därigenom ökar.

Samtidigt räknar KI med att inflationen nästa år stannar runt måttliga 0,6 procent.

Och när hushållen på så sätt får mer klirr i kassan förväntas konsumtionen ta fart: från årets ökning på 1,9 procent till 2,7 procent nästa år.

Alla är emellertid inte övertygade av statliga KI:s siffror:

– Det låter väldigt optimistiskt. Jag har svårt att se hur pengarna ska räcka till på alla håll för hushållen nästa år, säger Carl Eckerdal, ekonom på Handels utredningsinstitut, till TT.

HUI tror istället att den privata konsumtionen ökar med måttliga 1,8 procent mästa år, och att omsättningsökningen i detaljhandeln minskar från årets 3,5 procent till 3,0 nästa år.

TCO: ökad arbetslöshet

En annan och delvis annorlunda och än mindre optimistisk bild av ekonomin ger Tjänstemännens centralorganisation, TCO, som också presenterade en prognos för nästa år på måndagen.

Bland annat räknar TCO med en fortsatt kärv arbetsmarknad och att den öppna arbetslösheten ökar, från 4,8 procent i år till 5,3 procent nästa år.

Även TCO räknar dock med en låg inflation nästa år: runt 0,8 procent.

Fler förändringar 2004

Under nästa år genomförs flera förändringar av skattesystemet:

Skatteväxling. Alla får 200 kronor i minskad statlig skatt som kompensation för att energiskatterna höjs.

Statlig skatt. Gränsen i skatteskalan för när man ska börja betala statlig skatt på 20 procent höjs till 25730 kronor i månaden. Statlig skatt med 25 procent betalas på inkomster över 38240 kronor i månaden.

Bensinen dyrare. Bensinpriset stiger med 10 öre per liter på grund av indexuppräkning.

Dieseln dyrare. Dieselpriset stiger med 19,1 öre per liter på grund av högre koldioxidskatt och indexuppräkning.

Oljan dyrare. Eldningsoljan stiger med 545 kronor per kubikmeter genom högre koldioxidskatt och indexuppräkning.

Elen dyrare. Elen stiger med 1.75 öre per kWh genom höjd energiskatt och indexuppräkning.

Pensionen höjs. Pensionerna räknas upp med 1,8 procent.

Maxtaxan höjs. Högsta taxan i barnomsorgen höjs med 120 kronor per månad för första barnet, 80 kronor för andra barnet och 40 kronor för tredje barnet. Berör hushåll med en sammanlagd inkomst över 38000 kronor i månaden.

Arvsskatt slopas. Arvsskatten för makar och sambor slopas från årsskiftet.

Fredrik Rundkvist, TT