Volvos Scania-aktier kan delas ut

Planerar bilda nytt bolag som förvaltar aktierna

MIN EKONOMI

GÖTEBORG

Volvo för samtal med ett antal potentiella köpare om en försäljning av Volvos aktier i Scania. Det meddelade bolaget i samband med presentationen av sin bokslutsrapport på tisdagen.

Samtidigt inväntar Volvo besked från EU-kommissionen om bolagets begäran om en förlängning av tidsfristen för att sälja Scania-aktierna.

Om en försäljning inte kommer till stånd, och EU inte beviljar en förlängning, planerar Volvo att överföra A-aktierna i Scania till ett särskilt, nybildat bolag - Ainax - vars enda uppgift blir att tillvarata Volvos aktieägares intresse i Scania. Minst 90 procent av aktierna i Ainax kommer att delas ut till Volvos aktieägare.

Volvos B-aktier i Scania kommer att säljas på marknaden, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Företaget äger i dag 91 miljoner aktier i Scania, motsvarande 30,6 procent av rösterna och 45,5 procent av kapitalet.

Aktierna i Ainax kommer att börsnoteras. Avsikten är att cirka hälften av det totala värde som Volvos innehav i Scania representerar över tid ska överföras till Volvos aktieägare, skriver bolaget.

Tuve Johannesson ska enligt planerna bli ordförande i Ainax.

TT