Rekordlåga boräntor efter sänkning av reporäntan

Flera bolåneinstitut sänkte efter Riksbankens beslut i dag

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Riksbanken sänkte som väntat räntan med 0,25 procentenheter till 2,50 procent och förklaringen är den svaga arbetsmarknaden och det låga inflationstrycket i den svenska ekonomin.

Sänkningen innebar att flera bolåneinstitut sänkte sina rörliga räntor till nya rekordlåga nivåer.

-Vi tror att konjunkturen är på väg uppåt. Men samtidigt ser inflationstrycket bra ut och vi har fått allt fler tecken på en bättre produktivitetsutveckling i ekonomin och därför finns det nu utrymme för en räntesänkning, säger Riksbankschefen Lars Heikensten till TT.

Ökad produktivitet innebär att färre anställda arbetar mer.

-Det är främst den lite överraskande starka produktivitetsutvecklingen den senaste tiden som har skapat utrymmet för den här räntesänkningen.

Riksbanken motiverar också sänkningen med att även om konjunkturen är på väg uppåt har risken för både inhemska och internationella kostnadsökningar minskat.

Arbetslösheten dämpar

Enligt Heikensten har läget på arbetsmarknaden försämrats något sedan Riksbanken presenterade sin senaste inflationsrapport i december förra året.

Och oron för att den pågående avtalsrörelsen ska leda till allt för höga löneökningar och därmed öka inflationen har minskat.

Risken för att elpriserna ökar ytterligare har också dämpats något.

En oenig Riksbanksdirektion lät reporäntan vara oförändrad i december. Och trycket på Riksbanken att sänka räntan har varit stort från både regeringen och näringslivet.

-Riksbanken får inte enligt lagstiftningen ta instruktioner och det är olyckligt om vi har för mycket konfrontation kring den ekonomiska politiken i vårt land, säger Lars Heikensten.

Fler räntesänkningar

Näringsminister Leif Pagrotsky välkomnar räntesänkningen även om han tycker att det hade varit bättre om den hade kommit tidigare.

-Nu har vi tappat lite tid i stimulansen och det kanske fördröjer effekterna på ekonomin en smula. Men jag är glad över att den nu har kommit, säger han.

Pagrotsky tror att det kan komma fler räntesänkningar. Och det kan ske redan i mitten av mars då Riksbanksdirektionen sammanträder nästa gång.

Rimlig sänkning

- Sänkningen med 0,25 procentenheter var väntad, säger Föreningssparbankens ränteexpert Åke Gustafsson.

-I dagsläget är sänkningen rimlig för vi har ändock ganska tydliga tecken på en internationell konjunkturuppgång, säger Åke Gustafsson.

Det är omkring 150 år sedan som räntan låg på en lägre nivå.

Riksbankens reporäntan styr främst de rörliga bolånen och redan på fredagen sänkte bolåneinstituten Nordea, Skandiabanken, Spintab och Bokredit sina rörliga räntor med 0,25 procentenheter. Fler bolåneinstitut väntas följa efter.

Statsminister Göran Persson är ganska nöjd med storleken på Riksbankens räntesänkning.

-En halv procentenhet kanske hade varit för mycket i rådande konjunkturläge, sade han till journalister i samband med en pressträff på fredagen.

Samtidigt tillbakavisade han kritiken om att han och andra ministrar har lagt sig i Riksbankens arbete.

CG Ström/TT

ARTIKELN HANDLAR OM