Miljardvinst för Ericsson

5,5 miljarder i vinst - bättre än väntat

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Ericsson redovisar en vinst på 5,5 miljarder kronor för fjärde kvartalet 2003.

Det kan jämföras med förlusten på 2,1 miljarder kronor motsvarande period 2002.

- Det blev nog lite bättre än vi själva trodde för ett tag sedan, säger Ericssons vd Carl-Henric Svanberg till Ekot.

I resultatet ingår inte kostnaderna för Ericssons omstrukturering.

Faktureringen uppgick till 36,2 miljarder kronor, jämfört med 36,7 miljoner kronor fjärde kvartalet 2002.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 2,7 miljarder kronor och en fakturering på 34,6 miljarder kronor, enligt Reuters sammanställning.

Ericsson anser att marknaden har stabiliserats och bolagets uppfattning är att världsmarknaden för mobilsystem år 2004, mätt i dollar, kommer att vara i nivå med eller växa något jämfört med 2003.

Marknaden växer

Tidigare har Ericsson spått att marknaden 2004 skulle bli i nivå med 2003.

Under första kvartalet räknar Ericsson med en minskad fakturering jämfört med fjärde kvartalet, på grund av säsongseffekter. Samtidigt tror man på en måttlig ökning jämfört med samma period föregående år.

"Marknaden för mobil infrastruktur har definitivt stabiliserats, trafiktillväxten fortsätter och operatörer ökar sitt fokus på kvalitet och kapacitet i näten", skriver Ericssons vd Carl-Henric Svanberg i rapporten. Antalet anställda minskade under kvartalet med 1 800 till 51 600. Det tidigare målet om att nå 47 000 anställda under 2004 kvarstår.

Koll på kursen

TT