Har du rätt lön?

Kolla yrke för yrke

MIN EKONOMI

Här är medellönen för 145 privata och 126 offentliga yrken.

Kolumnen längst till höger visar hur många procent av männens lön

som kvinnorna har.