500 kan får sparken när Electrolux lägger ned i Västervik

Dammsugarfabriken kan flyttas till Ungern

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Vitvarujätten Electrolux redovisar en vinst efter finansnetto på 1 588 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2003. Det kan jämföras med förlusten på 559 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.

Omsättningen sjönk till 28 315 miljoner kronor, från 30 586 miljoner kronor fjärde kvartalet 2002.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 1 532 miljoner kronor och en omsättning på 28 318 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Efterfrågan väntas öka något under 2004 jämfört med året före i både Europa och Nordamerika. Koncernens rörelseresultat för 2004 beräknas bli något lägre än 2003, exklusive jämförelsestörande poster, bland annat till följd av negativa valutaeffekter och ökade satsningar på produktutveckling.

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 50 öre till 6:50 kronor per aktie.

Ericssons ordförande Michael Treschow, tidigare vd i Electrolux, föreslås som ny styrelseordförande i Electrolux.

Därutöver föreslås Aina Nilsson som ny styrelseledamot i bolaget.

Electrolux styrelse föreslår att bolagsstämman godkänner inlösen av aktier till ett belopp av cirka 3 miljarder kronor. Ytterligare detaljer om förfarandet kommer att lämnas före bolagsstämman, skriver bolaget i rapporten.

Electrolux uppger också att antalet asbestmål i USA vid årsskiftet uppgick till 584 jämfört med 216 ett år tidigare. Antalet käranden uppgår till 21000 jämfört med 14000 förra årsskiftet. Under 2003 tillkom 497 nya mål medan 129 mål avfördes.

Bolaget flaggar för att ytterligare stämningar kan komma.

''Electrolux kan inte lämna någon försäkran om att utgången av denna typ av krav inte kan komma att ha en väsentligt negativ påverkan på verksamhet och framtida resultat'', skriver bolaget i rapporten.

Electrolux är också indragen i en rättsprocess i USA som gäller cyklondammsugare. Motparten hävdar att bolaget utan rätt använt affärshemligheter i konstruktionen av produkterna och begär ersättning för det på cirka 60 miljoner dollar. Rättegången hålls under våren 2004.

''Koncernen anser sig ha goda grunder för att bestrida dessa krav. Om käranden skulle ha framgång med sin talan kan detta komma att medföra en betydande negativ påverkan på koncernens resultat'', skriver bolaget.

Electrolux överväger att lägga ned sin dammsugarfabrik i Västervik, med drygt 500 anställda, och flytta tillverkningen till Ungern.

Orsaken är att den globala konkurrensen på dammsugarmarknaden tvingar företaget att minska kostnaderna, skriver Electrolux i ett pressmeddelande.

''En första analys visar att en flytt av all produktion till Ungern innebär betydande besparingar'', fortsätter bolaget.

Flytten av tillverkningen beräknas medföra en kostnad på cirka 200 miljoner kronor och en årlig besparing på cirka 150 miljoner kronor.

De berörda facken har kallats till MBL-förhandlingar.

Electroluxaktien föll i den inledande handeln på Stockholmsbörsen, efter morgonens bokslutsrapport. Klockan 9.35 hade B-aktien backat med 4,6 procent till 166:50 kronor.

De Electroluxanställda i Västervik informerades om flyttplanerna på torsdagsmorgonen.

Beskedet var oväntat, uppger Kenneth Björklund, Metallombudsman i Västervik, för TT.

-Fabriken i Västervik har gått ganska bra i förhållande till övriga fabriker, säger han.

Fabriken är den största privata arbetsplatsen i Västervik. Om den stängs blir det ett hårt slag för hela kommunen, där arbetslösheten redan är förhållandevis hög.

-Blir det här verklighet, vilket mycket tyder på, måste man kraftsamla både från regeringen, kommunen och från regionförbundet och hitta lösningar på bekymret med arbetstillfällen, säger Kenneth Björklund.

Electrolux koncernchef Hans Stråberg tror att årets resultat blir något sämre än förra årets resultat.

-Marknadsläget kommer att förbättras något på våra marknader. Vi har beslutat att öka våra investeringar i nya produkter och öka marknadsföringen för att vi tror att det kommer att göra oss starkare framåt, säger Hans Stråberg.

-Men tillsammans med att den svenska kronan troligtvis kommer att stärkas ytterligare så tror vi att vårt helårsresultat blir något sämre än förra årets resultat.

Planerna på att eventuellt stänga dammsugarfabriken i Västervik beror enligt Hans Stråberg på den hårda konkurrensen från lågpristillverkare.

För en månad sedan tog Electrolux beslutet att stänga produktionen vid kylskåpsfabriken i Greenville i USA med 2700 anställda.

-Konsumenterna i världen är inte längre beredda att betala för produkter tillverkade i Europa eller USA, säger Hans Stråberg.

Han vill inte lämna någon prognos för när ett beslut tas om Västervikfabrikens öde.

-Det här är ett oerhört svårt och tufft övervägande vi måste göra. Och vi måste vända på alla stenar för att vi ska komma till rätt beslut, säger Hans Stråberg.

TT