Rekordvinst för Aftonbladet

"Bästa resultatet i Aftonbladets historia"

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Schibstedtidningarna Svenska Dagbladet och Aftonbladet redovisar båda rekordresultat för fjolåret.

Aftonbladet redovisar en vinst efter finansnetto på 236 miljoner kronor för 2003, att jämföra med vinsten på 184 miljoner kronor året före.

Omsättningen steg till 1 897 miljoner kronor, från 1 830 miljoner kronor.

"Tidningens resultat är det bästa i Aftonbladets 173-åriga historia", skriver vd Rolv Ryssdal i ett pressmeddelande.

Enligt Ryssdal är huvudskälen till förbättringen tidningens stigande upplaga och ett ytterligare förbättrat resultat i annonsförsäljningen.

Även dotterbolaget Aftonbladet Nya Medier bidrar positivt till resultatet.

För Svenska Dagbladet redovisas en rörelsevinst på 12 miljoner kronor, vilket enligt vd Gunnar Strömblad är det bästa resultat som tidningen hittills har presterat. 2002 gjorde SvD en förlust på 49 miljoner kronor.

Omsättningen ökade med 7 procent och uppgick till 855 miljoner kronor.

TT