Toppbetyg för Sverige igen

MIN EKONOMI

Nu tillhör Sverige de bästa i klassen igen.

Vårt kreditvärde får toppbetyg.

Det är elva år sedan sist.

Foto: PETER KJELLERÅS
Finansminister Bo Ringholms hårda paket har givit utdelning.

Kreditvärderingsföretaget Standard & Poors ger Sverige AAA. Bättre betyg kan man inte få.

- Vi har ju följt Sverige genom åren och nu har vi bedömt att landet har en långsiktigt bra kreditvärdighet, säger Marianne Flink, vd vid företagets Stockholmskontor.

I klartext betyder det att det inte är någon fara att låna ut pengar till Sverige. Man får tillbaka pengarna.

Den svenska statsskulden var den 31 januari i år 1 265 miljarder kronor. Under den senaste tolvmånadersperioden lånade Sverige 45 miljarder kronor.

Det var några miljarder lägre än vad Riksgäldskontoret först räknat med.

Andra toppbetyget

Och det är en av anledningarna till att kreditvärdigheten stigit.

- Vi har gjort en bred analys och vår bedömning är att Sverige kommer att ha en hög kreditvärdighet under en längre tid, över en konjunkturcykel, säger Marianne Flink.

Det innebär bra betalningsförmåga under minst fem år, kanske upp till tio.

Men att Sverige nu får låna pengar billigare, till lägre ränta, tror inte Marianne Flink:

- Nej, det här, tror jag, innebär en marginell förändring. Sverige har ju fått låna pengar utan vårt toppbetyg, säger hon.

Det andra stora värderingsinstitutet, Moodys, har redan tidigare givit Sverige toppbetyg.

I stort sett hela Nordeuropa och USA, trots landets gigantiska budgetunderskott, har toppbetyg. Det har däremot inte Spanien, Portugal, Italien och Belgien.

Per-Iwar Sohlström