LO tar strid för höjda lägstalöner

LO-ekonomen Dan Andersson: Vi vill helt enkelt ha färre låglönejobb

MIN EKONOMI

En tuff avtalsrörelse väntar i vår.

Nu väljer LO att ta strid för höjda lägstalöner.

– En 70-talsmodell, säger Svenskt Näringsliv.

– En modern och principiellt viktig strid, säger LO.

LO presenterade på tisdagen sin rapport ”Höj lägstlönerna”. I rapporten tecknas en ny linje för fackförbunden de närmsta åren – med en satsning på lägstalönerna.

Chefsekonomen Dan Andersson säger i dag att bakgrunden till rapporten är en rad amerikanska undersökningar som diskuterar den traditionella kampen mellan hög- och låglönearbeten.

”Lägre lön än för 15 år sedan”

– Det visar sig att ekonomin fungerar effektivare om man minskar antalet låglönearbeten, säger han.

En förväntad arbetskraftbrist och en kraftig minskning i ansökningarna till de klassiska arbetarutbildningarna på gymnasiet har också fått LO att reagera.

– Det tredje är det rättvisemässiga. Sverige är unikt med en kraftigt ökad lönespridning och de lägst avlönade får det sämre och sämre, säger Dan Andersson.

– Det stora problemet är att de lågavlönade har lägre lön än för 15 år sedan.

LO:s linje talar nu för en tuff lönerörelse till våren. Svenskt näringsliv är inte imponerade av tanken.

– Vi är väldigt bekymrade. Det går emot många låginkomsttagares intressen, säger chefsekonom Stefan Fölster.

”LO:s argument håller inte”

De två parterna är överens om att lönespridningen minskar om lägstalönerna höjs. Men resultatet av detta ser man ur helt olika perspektiv.

– LO:s argument håller inte. Om man lyfter lägstalönerna till priset av att hela branschen får en sämre löneutveckling så lockar man inte fler till yrket, säger Stefan Fölster.

Men Dan Andersson säger:

– Vi vill helt enkelt ha färre låglönejobb. Och de som blir kvar vill vi göra så attraktiva att människor söker sig dit.

LO lyfter också fram den förväntade arbetskraftsbristen som ett argument. Man menar att risken är att företagen slösar med arbeten om lönenivåerna är för låga.

Parterna helt oeniga

– Det är en viktig synpunkt. Men den väger lätt, eftersom när det verkligen blir personalbrist så ökar lönerna. Det där sker av sig självt när det behövs, säger Stefan Fölster.

– Vi vill ju göra något nu. Det är bättre än att vänta 20 år och få en arbetsbrist och kraftigt ökade löner då, säger Dan Andersson.

Nu väntar en tuff avtalsrörelse i vår, där parterna är helt oeniga om var pengarna ska satsas.

– Det försvårar möjligheterna att komma överens på ett fredligt sätt, säger Stefan Fölster på svenskt näringsliv.

– Då ska det vara en tuff lönerörelse. Det är en väldigt viktig principiell strid och det finns ingen risk att avtalsrörelsen hamnar så högt att vi får en inflationsimpuls, säger Dan Andersson på LO.

Mattias Lundell