Storförlust för ABB

Industrikoncernen gick 2,8 miljarder kronor back

MIN EKONOMI

Industrikoncernen ABB redovisar en nettoförlust på 387 miljoner dollar, motsvarande cirka 2,8 miljarder kronor, för fjolårets sista kvartal.

Det kan jämföras med förlusten på 828 miljoner dollar motsvarande period 2002.

Intäkterna ökade till 5 081 miljoner dollar, cirka 36,6 miljarder kronor, från 5 008 miljoner dollar ett år tidigare.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en nettoförlust på 111 miljoner dollar och intäkter på 5 150 miljoner dollar, enligt Reuters sammanställning.

Orderingången steg till 4 674 miljoner dollar, från 4 288 miljoner dollar.

Resultatet före räntenetto och skatter (EBIT) blev 187 miljoner dollar, jämfört med 1 miljon dollar fjärde kvartalet året före. Här låg förväntningarna i snitt på 146 miljoner dollar.

Ingen utdelning

För helåret 2003 redovisar ABB en nettoförlust på 767 miljoner dollar, cirka 5,5 miljarder kronor, att jämföra med förlusten 2002 på 783 miljoner dollar.

ABB räknar med en fortsatt ökad efterfrågan på de flesta marknader under 2004 jämfört med 2003, särskilt under andra halvåret.

Marknadsutvecklingen i kombination med fortsatta planenliga kostnadsbesparingar och avyttringar kommer att leda till förbättringar av lönsamheten, enligt bolaget.

Företaget bekräftar sina tidigare mål för intäkter, EBIT och utväxlingseffekt för 2005.

Med hänsyn till förlusten föreslår styrelsen att ingen utdelning sker för 2003.

Förbättrat för kärndivisioner

För ABB:s kärndivisioner Power Technologies och Automation Technologies redovisas förbättrade resultat och högre intäkter och orderingång.

Power Technologies EBIT-resultat var under fjärde kvartalet 170 miljoner dollar, jämfört med 93 miljoner dollar ett år tidigare. Orderingången steg med 25 procent till 1 960 miljoner dollar och intäkterna ökade med 9 procent till 2 184 miljoner dollar.

Automation Technologies ökade EBIT-resultatet till 225 miljoner dollar, från 107 miljoner dollar. Orderingången ökade med 22 procent till 2 637 miljoner dollar, samtidigt som intäkterna var 17 procent högre på 2 774 miljoner dollar.

Det två kärndivisionerna genererade ett sammanlagt kassaflöde från rörelsen på 969 miljoner dollar under fjärde kvartalet, en ökning med 34 procent jämfört med motsvarande period 2002.

TT