Ericsson vill ha ny rösträtt för aktieägarna

Förslaget ska stärka b-aktiens ställning

MIN EKONOMI

Ericsson presenterar nu en lösning på rösträttsskillnaden mellan A- och B-aktier i bolaget.

Arbetsgruppen föreslår att skillnaderna i rösträtt minskas till förhållandet 1:10. B-aktiens röstvärde ändras från en tusendel till en tiondel.

De som äger A-aktier får rätt att byta en B-aktie mot en A-aktie. Bytesrätten kan också säljas för 1:10 kronor styck, enligt ett pressmeddelande från Ericsson.

Genom ändringen av röstvärdet för B-aktien minskar de nuvarande A-aktiernas andel av rösterna till cirka 29,7 procent. Om samtliga omvandlingsrätter utnyttjas, fördubblas antalet A-aktier och deras röstandel blir då cirka 46,9 procent.

Förslaget förutsätter bland annat godkännande på såväl Ericssons som Industrivärdens och Investors bolagsstämmor.

Beslut på extra stämma

Investors stämma äger rum den 23 mars och Industrivärdens den 29 mars. Om dessa stämmor ger sitt godkännande kommer förslaget att läggas fram för beslut på en extra bolagsstämma i Ericsson.

''Arbetsgruppen har hela tiden haft bolagets bästa för ögonen och det är därför med stor tillfredsställelse som vi i dag kan konstatera att den enats om en lösning på rösträttsfrågan'', skriver Ericssons styrelseordförande Michael Treschow i en kommentar.

Om samtliga omvandlingsrätter utnyttjas betyder det att Ericssons storägare Investor får 19,4 procent av rösterna, mot i dag 38,3 procent. Industrivärden får 13,3 procent mot dagens 27,7 procent.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM