Pensionsspararnas pengar ska skyddas

Nio förslag ska hindra nya Skandia-skandaler

MIN EKONOMI

Livbolagen ska garanteras oberoende från sina moderbolag.

Och pensionsspararna ska få ökad insyn i verksamheten.

Så ska nya Skandiaskandaler förhindras i framtiden.

-Det är ett steg i rätt riktning, och en rimlig slutsats efter det som hänt, säger Arne Ruth, ordförande i Grupptalan mot Skandia Liv.

Gunnar Lund och Arne Ruth

En majoritet av ledamöterna i livbolagens styrelser ska vara oberoende. Försäkringstagarnas representation förbättras och deras skydd stärks genom utvidgat minoritetsskydd.

Det är två av de viktigaste förslagen i den remiss som regeringen idag lämnar till Lagrådet. Förslagen ska stärka skyddet för pensionspararna.

– Regeringen vill skapa bättre insyn och inflytande för spararna, undanröja intressekonflikter i samband med livbolagens styrning och tydligt hålla isär försäkringstagarnas och aktieägarnas intressen, säger biträdande finansminister Gunnar Lund.

"Det finns mer att göra"

-För 20-25 år sen var det här ett noga reglerat område. Sedan kom på 90-talet en förändring i affärsprinciper och uppluckringar i lagstiftningen, det gynnade aktieägarna och inte pensionsspararna, säger Arne Ruth.

Det är för tidigt att säga om det räcker men det finns antagligen mer att göra, säger han.

– Aktieägarna bidrar med en mycket liten del av riskkapitalet men har trots det all makt. Försäkringstagarna däremot bidrar med allt riskkapital men är utan makt. Det är en felaktig ordning som inte kan bestå, säger Gunnar Lund.

Pensionsspararorganisation behövs

Grupptalan mot Skandia Liv kommer inte påverkas av förslaget

-Vi har ett enda syfte, att se till att Skandia-härvan slutar på rätt sätt för pensionsspararna, säger Arne Ruth.

-Jag tror att det kommer att uppstår en organisation för pensionssparare i Sverige. Som ett fackförbund för pensionssparare som är oberoende av vilket bolag man sparar i, precis som Aktieägarnas riksförbund. Pensionsspararnas samlade kapital är betydligt större än aktieägarna, säger Arne Ruth.

Nio förslag som ska förbättra villkoren för pensionsspararna

Lagrådsremissen innehåller nio olika förslag som ska bidra till ett starkare skydd för den som pensionssparar i ett livförsäkringsbolag.

Jonas Vesterdahl

ARTIKELN HANDLAR OM