Nu blir det fest på studentkorridoren

Räknefel kan ge studenter tusenlappar i höjda bidrag

MIN EKONOMI

Tusentals svenska studenter kan få flera tusenlappar i retroaktivt bostadsbidrag.

– Vi måste i efterhand konstatera att den handläggning, den tolkning av lagen, som vi hade innan var felaktig, säger Jens Andersson, handläggare på Försäkringskassan i Kristianstad till DN.

Flera studenter berättar för DN hur de betalat för mycket i hyra. Nu får de tusentals kronor tillbaka i retroaktivt bostadsbidrag.

En student i Kristianstad berättar att han har en hyra på 2800 kronor i månaden för sin studentbostad. Liksom många andra studenter betalar han bara hyra tio månader om året eftersom det är hyresfritt på sommaren. Försäkringskassan meddelade honom att man vid beräkningen av hans bostadsbidrag delade hans totala årshyra i tolv, trots att han bara hade tio månadshyror.

Får 5 000 kronor i efterhand

Studenten fick 300 kronor i bostadsbidrag i månaden. Men samtidigt fick hans korridorskamrater 700 kronor i månaden.

När studenten tog upp det med en handläggare på Försäkringskassan ändrades hans bostadsbidrag, så att han också fick årshyran delad med tio.

Efter förändringen fick han också 700 kronor i bidrag varje månad. Dessutom fick han nästan 5000 kronor i efterhand för de månader han hade fått det lägre bidraget.

Ändringar bakåt i tiden

I Riksförsäkringsverkets allmänna råd till försäkringskassorna stod det tidigare, att om man inte betalar hyra alla månader på året, ska årshyran ändå divideras med tolv. Men nu har rekommendationerna ändrats.

– Vi måste i efterhand konstatera att den handläggning, den tolkning av lagen, som vi hade innan var felaktig. Och då menar jag att eftersom det inte finns något egentligt lagstöd för att räkna på det sättet, så måste jag gå in och göra en ändring bakåt i tiden, säger Jens Andersson på Försäkringskassan till DN.

Han berättar om en kvinnlig student som får ett retroaktivt bidrag från 1999 och framåt.

Johan Kristensen