Läge att se över lånen

Räntesänkningen påverkar främst boendekostnaden

MIN EKONOMI

Sänkningen av reporäntan påverkar bara de rörliga räntorna.

För privatpersoner innebär det på kort sikt billigare bolån. På lång sikt kan det innebära en bättre arbetsmarknad.

När Riksbanken sänker reporäntan kan det ta några dagar innan bolåneinstitut och banker hinner ändra sina rörliga räntor. Men det är bara de rörliga räntorna som påverkas.

– De fasta räntorna beror inte så mycket på riksbankens styrräntor utan på konjunkturen ute i världen, främst USA, säger Erika Pahne, ekonom på Institutet för privatekonomi, Föreningssparbanken.

Se över lånen

För de som har fast ränta på sina lån kan det vara läge att fundera över om man ska lägga om lånen. Men det går inte att säga generellt vem som bör lägga om sina lån.

– Det får man räkna på. Det beror på vad du har för ränta i dag, hur lång bidningstiden är och vilken förväntning man har på ränteutvecklingen framöver, säger Erika Pahne.

För att det ska löna sig att lägga om lånen måste besparingen man gör på räntan vara större än avgifterna för att lägga om lånen.

– Om man löser sitt lån i förtid måste man betala en ränteskillnadsersättning. Tror man att man kan tjäna på att lägga om lånet kan man kontakta sin bank för en beräkning.

Vissa banker och bolåneinstitut har olika räntor för bostadsrätter och villor.

– Det upp till varje bank hur man ändrar sina egna räntor. Men det går mot en utveckling att man har samma ränta för villalån som för bostadsrätter, särskilt i storstadsregionerna.

Kommer man som privatperson att märka av räntesänkningen på något annat sätt?

– Riksbanken sänker räntan för att förbättra konjunkturen. När man sänker räntan underlättar man för företagen som kan låna billigare. Det kan bland annat påverka arbetsmarknaden.

– För dem som har rörliga lån blir räntan billigare. Men det får inga andra omedelbara konsekvenser för hushållen, säger Erika Pahne.

Sänkningens baksida

Men sänkningen har en baksida som privatekonomen Annika Creutzer på Skandiabanken beskriver som "sorglig" – den höga arbetslösheten och risken för överbelåning och pribubbla på bostadsmarknaden.

– Därför tycker jag att de som tar lån i dag ska göra ett ”a-kassetest” på sin ekonomi. Det innebär att räkna på om man har råd med lånen om en av inkomsterna skulle bli på a-kassenivå. Risken för att bli arbetslös är stor i dag, säger Annika Creutzer.

Lägga om lånen - räkneexempel:

Det kan löna sig att lägga om sina boendelån.

Om besparingen man gör på räntan är större än vad det kostar att lägga om lånen är det en god idé att lösa lånen i förtid.

Så här påverkar räntesänkningar lånekostnaden

Den som lånat en miljon kronor till villan tjänar knappt 300 kronor i månaden efter skatt på en räntesänkning på 0,5 procentenheter. På ett och ett halvt år har Riksbanken sänkt sin styrränta med totalt 2 procentenheter.

Malin Ekmark