Riksbanken sänker räntan till 2,0 procent

MIN EKONOMI

På torsdagen sänkte Riksbanken sin viktigaste styrränta, reporäntan, med 0,5 procentenheter.

Prognosen om en svagare konjunktur i Europa och bilden av inflationsutsikterna fick Riksbanken att ta beslutet.

Reporäntan är nu 2,0 procent – den lägsta nivån sedan 1870.

Den sänkta reporäntan är goda nyheter för både företag och privatpersoner i och med att de rörliga räntorna följer efter neråt och det blir billigare att låna.

Riksbanken har bedömt att hushållen och företagen behöver stimuleras för att stärka konjunkturen och sänkningen var väntad.

Bättre ekonomisk utveckling

Eftersom inflationen varit fortsatt låg har Riksbanken bedömt att en räntesänkning varit möjlig. På ett års sikt spår man att inflationen blir 1,2 procent, på två års sikt 2,0. Det innebär att inflationen antas bli lägre än Riksbankens inflationsmål.

Men när investeringar och resursutnyttjande tar fart väntar Riksbanken att inflationen gradvis stiger.

Riksbanken skriver i sitt pressmeddelande att konjunkturen utvecklats ungefär som väntat.

– Det talar för att risken för en svagare internationell och inhemsk utveckling har blivit något mindre medan sannolikheten för en bättre utveckling har ökat, skriver man.

Boräntorna sänks

Bolåneinstitut och banker var snabba att annonsera sänkningar av sina rörliga räntor efter Riksbankens besked.

Bolåneinstitutet Spintab sänker med 0,50 procentenheter till 3,65 procent. SBAB sänker med 0,25 procentenheter till 3,10 procent. Sänkningen gäller också SBAB:s samarbetspartners Ica Banken och Salus Ansvar Bank.

Nordea sänker först på fredag. Sänkningen för ett lån med tre månaders löptid blir 0,35 procentenheter.

SEB:s sänkning träder i kraft den sjunde april. De sänker de rörliga boräntorna med 0,5 procentenheter. Banken sänker också räntorna för bostadsrätter till samma nivå som villa och fritidshus. Skandiabanken sänker rörliga räntan med 3 månaders bindningstid från 3,35 till 3,05 procent.

De bundna räntorna lämnas oförändrade.

Så här påverkar räntesänkningar lånekostnaden

Den som lånat en miljon kronor till villan tjänar knappt 300 kronor i månaden efter skatt på en räntesänkning på 0,5 procentenheter. På ett och ett halvt år har Riksbanken sänkt sin styrränta med totalt 2 procentenheter.

Malin Ekmark, TT