"Det finns en sorglig baksida av det låga ränteläget"

MIN EKONOMI

De låga räntorna har en tragisk baksida, tycker privatekonomen Annika Creutzer – den höga arbetslösheten.

– Dessutom finns stora risker för överbelåning och prisbubbla på bostadsmarknaden.

Lena i Åkersberga säger: Hur påverkas jag, som inte har några skulder eller lån, av räntesänkningen ?

   Annika Creutzer säger: Du kommer att få en sämre ränta på ditt sparkonto/lönekonto. Den högsta räntan på marknaden kommer att bli ungefär 1,5 procent. Dessa sänkningar kommer om ett par dagar.

TB säger: Varför sänker man inte den fasta räntan på bolånen utan dom flesta sänker bara den rörliga?

   Annika Creutzer säger: Den fasta räntan styrs inte av vad Riksbanken gör utan av vilka förväntningar som finns på framtiden på den marknad som handlar med räntebärande papper. Eftersom framtiden alltid är lite oviss så är de långa räntorna, som styr de bunda boräntorna, ofta något högre än den rörliga räntan.

Lemmy säger: Är det någon skillnad på villalån och bostadsrättsslån? Och vilket är mest förmånligt?

   Annika Creutzer säger: Allt fler banker och bolåneinstitut gör ingen skillnad mellan lån till villa eller bostadsrätt. De som har skillnad tar mer för bostadsrättslån, de betraktar dem som osäkrare placeringar. Bor du i en bostadsrätt i ett attraktivt område bör du försöka att pruta ner räntan till villaräntenivå.

Peter i Solna säger: Jag ska köpa bil - ska jag passa på nu och låna? Eller ska jag ta av eventuella besparingar?

   Annika Creutzer säger: Det beror på hur mycket du sparat. Du bör alltid ha ett sparkapital tillgängligt för oförutsedda utgifter som tandläkare och annat. Om du lånar till bilen - glöm inte att amortera lånet i minst samma takt som bilen faller i värde.

säger: Är det till att rekommendera att lösa in lån som löper i 2 år till, nu när räntan är så låg? Hur mycket påverkar det kostnaderna på sikt? Hur stabilt blir nu ränteläget?

   Annika Creutzer säger: Nej, om du gör en förtida inlösen av ditt bolån måste du betala en räntekompensation. Det motsvarar skillnaden mellan din tvåårsränta och marknadsräntan i dag. Storleken på kompensationen gör att det sällan lönar sig att förtidsinlösa. Den allmänna bilden idag är att vi kommer att ha låga räntor en lång tid framöver.

bolån säger: När ska jag binda mina bolån?

   Annika Creutzer säger: Det finns ingen anledning att binda bolånet om du inte har en mycket tight ekonomi. Räntan på bundna lån är oftast något högre. Det innebär att du i praktiken betalar en försäkringspremie för att gardera dig mot eventuella räntehöjningar.

Lemmy säger: Vad kostar det att lägga om sina lån om man redan sitter med bundna lån med rätt oförmånliga villkor?

   Annika Creutzer säger: Du kan be om en uträkning från din bank. Den får du utan att du behöver bestämma dig om du ska lösa lånet i förtid eller inte.

Marja-Liisa i G ävle säger: Finns nån risk att räntan höjs igen - kanske till över tio procent?

   Annika Creutzer säger: Den risken anses minimal under de närmaste åren. Vi har lärt oss att parrera inflationen och all ekonomisk politik går ut på att inte komma tillbaka till läget med hög inflation och höga räntor. Men man ska aldrig säga aldrig...

Kecke säger: Är det inte realräntan som är det intressanta, dvs skillnaden mellan räntan man betalar och inflationen? Detta hör man väldigt sällan om. Varför är det så tror du?

   Annika Creutzer säger: Du har rätt - det är den faktiska kostnaden som är intressant. I dag har vi ingen inflation och det innebär att vi i praktiken betalar mer för våra lån än när inflationen var 10 procent och låneräntan 9 procent. Men för de allra flesta är det mer en fråga om hur stor del av din disponibla inkomst som går till att betala räntor och då är givetvis nivån det centrala.

peter-X säger: Kan man sänka räntan till en lägre nivå ?

   Annika Creutzer säger: Ja. Om vi får ännu högre arbetslöshet och lönerna inte stiger ökar risken för deflation. Då kan riksbanken komma med ytterligare sänkningar. I USA är motsvarande ränta bara 1 procent och i Japan har den varit noll i flera år.

säger: Är det inte så att man i stort sätt alltid i längden tjänar på att ha hela lånebeloppet som rörlig ränta?

   Annika Creutzer säger: Ja, det gör du. I alla fall sedan kronan släpptes fri hösten 1992. Har du bunden ränta betalar du lite extra för säkerheten att veta framöver hur stor din ränta blir. Långa marknadsräntorna som styr de bundra ligger oftast något högre eftersom man inte vet hur framtiden blir.

Brynolf säger: Skall vi tro på låg rörlig ränta under lång tid framåt?

   Annika Creutzer säger: Ja, det mesta pekar på det så länge arbetslösheten fortsätter att växa. Vi har också mycket låga löneavtal. Dessutom är läget detsamma i USA och övriga Europa och vi påverkas starkt även av dess ekonomier.

säger: anki i sundsvall säger: hur fort kan räntan stiga?

   Annika Creutzer säger: Den rörliga räntan kan gå upp från en dag till en annan, men just nu finns det inget som tyder på räntehöjningar - tvärtom. Nationalekonomer blir allt mer pessimistiska om ekonomin och tror inte på höjningar det närmaste året, en del inte på flera år.

säger: Hej! Vad tror Du bolåneräntorna hamnar nu ungefär (bostadsrätt)?

   Annika Creutzer säger: Allt fler ger samma ränta på bostadsrätt som villa. Det tycker jag att du ska kräva till att börja med. Den rörliga räntan har idag sänkts till som lägst 3,05 procent. Jag har i alla fall inte sett någon lägre ännu.

mo säger: Hej Annika. Ska man verkligen tro på all låna-pengar-reklam man ser i media osv ? Mvh , Christer Mogren

   Annika Creutzer säger: Absolut inte! Du ska aldrig låna mer än din ekonomi tål och räkna tufft när du gör din kalkyl. Den som har mycket reklam är den som tjänar mycket på att låna ut.

[bsod] säger: Är det inte stor risk med en ränta på 2% att bostadspriserna sjunker väldigt kraftigt när räntorna återigen ökar?

   Annika Creutzer säger: Du har helt rätt. Jag tycker inte att det är läge att köpa första huset i dag. Priserna drivs upp av den låga räntan och det blir en stor fallhöjd.

Mange på Kungsholmen säger: När kommer sparräntorna att höjas?

   Annika Creutzer säger: Sparräntorna följer Riksbankens reporänta och vi kan alltså vänta sänkningar de närmaste dagarna, inte höjningar.

säger: Har Riksbanken lättare för att höja räntan än att sänka den? Normalt, höjs räntan snabbare än den sänks?

   Annika Creutzer säger: Det finns en försiktighet hos riksbanken med sänkningar. En alltför stor sänkning ökar risken för inflation och därför vill riksbanken vara måttlig med sänkningarna. På samma sätt är man kanske snabbare när inflationstendenserna kommer för man vill stämma i ån.

Steffo säger: Lägsta räntenivån på 150 år - hur länge kan det här lågränteläget hålla i sig?

   Annika Creutzer säger: Det kan tyvärr bli värre. Det hänger på vilka effekter den här sänkningen får. Och som jag sa tidigare. USA har en motsvarande ränta som är 1 procent och i Japan är den noll. De flesta ekonomer tror att vi får vänja oss vid ett lågräntesamhälle i och med att vi lärt oss bemästra inflationen.

säger: Kan man säga något generellt om att x procentenhet motsvarar z % upp eller ner på bostadspriser?

   Annika Creutzer säger: Nej, så enkelt är det inte. Det handlar också om utbud och efterfrågan i varje område. Men många människor utgår ifrån sin egen ekonomi och med högre räntor måste de köpa mindre hus. Jag tror de flesta lägger ungefär 1/3 av disponibla inkomsten på boende.

Lotta säger: Vi håller på att titta på nybbyggda hus nu och räknar med att köpa under året. Ska vi binda så mycket som möjligt av lånet? Och i sådana fall på hur lång tid?

   Annika Creutzer säger: Det hänger helt på vilken ekonomi ni har och vilka marginaler. Att ha bundra bolån kostar lite mer men det kan det vara värt att betala för tryggheten. Om ni vill ha allt bundet: se till att välja olika bindningstider så att ni inte måste sätta om hela lånet i ett högt ränteläge.

Kaan säger: Detta är väl det bästa som kunde ha hänt på marknaden idag?

   Annika Creutzer säger: Tyvärr håller jag inte med dig. Det finns en sorglig baksida av det låga ränteläget och det är den höga arbetslösheten. Dessutom finns stora risker för överbelåning, prisbubbla på bostadsmarknaden eller dylikt.

Moderator säger: Det var den sista frågan.

   Annika Creutzer säger: Tack för alla intressanta frågor!