Felen kan kosta dig tusenlappar

Varje år rättas 50 000 misstag i deklarationer

1 av 2 | Foto: PATRICK DEGERMAN
Kontrollera Undersök särskilt uppgifter om inkomst av tjänst. Det är den kolumn som behandlar de största beloppen. Ulf Lindström, kontrollsamordnare på Skatteverket, uppmanar alla att kontrollera sin deklaration.
MIN EKONOMI

Tro inte på allt du läser.

Särskilt inte när avsändaren är skattemyndigheten.

Kontrollera noga de förtryckta siffrorna i självdeklarationen.

Om siffrorna inte stämmer kan det kosta dig tusenlappar.

Varje år upptäcker Skatteverket fel i de förtryckta uppgifterna i omkring 50 000 deklarationer.

Det kan vara uppgifter som inte har kommit in i tid eller som av någon anledning har blivit fel.

- Ju större uppgiftslämnare desto större säkerhet. Om Nisses plåt lämnar fel uppgifter drabbar det kanske 10 personer. Men är det en stor bank kan det röra sig om 200 000, säger Ulf Lindström, kontrollsamordnare på Skatteverket.

Du får betala

Han uppmanar därför alla att noggrant kontrollera att siffrorna i deklarationen verkar rimliga.

Det spelar nämligen ingen roll om det är du eller din arbetsgivare som gjort fel. Det är du och ingen annan som ansvarar för att deklarationen är korrekt.

Och det är du som får betala om det blir fel.

Kvarskatt

- Om arbetsgivaren lämnat fel uppgifter till skattemyndigheten kan det bli kvarskatt för deklaranten, säger Ulf Lindström på Skatteverket.

I januari eller februari får du kontrolluppgifter från arbetsgivare, banker, kreditinstitut, försäkringskassa, pensionsutbetalare och försäkringsbolag.

De har samtidigt lämnat samma uppgifter till Skatteverket, som använder dem i förtryckningen av din deklaration.

Men ibland blir kontrolluppgiften fel, och hinner inte rättas till innan den hamnar i din deklaration.

Rimliga siffror

- Oavsett hur avancerade systemen är sköts de av människor och en stor del av inmatningarna görs manuellt. Då finns det risk att det blir fel, säger Ulf Lindström.

Den riktigt duktiga deklaranten jämför alla kontrolluppgifter mot lönespecifikationer, pensionsavier, årsbesked från banker och andra kreditinstitut och handlingar som rör försäljning av andelar i fonder och aktier.

Men att bara kolla att siffrorna verkar någorlunda rimliga räcker långt.

Extra noga

Siffrorna som du bör titta extra noga på finns på sidan 1 i deklarationen, under rubriken "Specifikation till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2003".

Där står de förtryckta uppgifterna om bland annat inkomst av tjänst och ränteinkomster och avdrag för ränteutgifter.

- Om man misstänker att något är felaktigt bör man kontrollera med uppgiftslämnaren, säger Ulf Lindström.

Så kollar-larmar-ändrar du de felaktiga uppgifterna

Irene Beertema