Skandia lägger korten på bordet

Berättar allt om bonus- programmen

MIN EKONOMI

Bonusskandalerna har skakat Skandia.

Nu lägger företaget korten på bordet – och berättar allt om samtliga bonusprogram.

Inför Skandias bolagsstämma offentliggör Skandia för första gången sina lokala bonusprogram. På onsdagen la man via sin hemsida ut dokumentet där programmen redovisas. Och du hittar det här ovanför.

Skandia redovisar samtliga bonusprogram – både gamla och nya – och berättar hur de är utformade. Dessutom avslöjar man hur många personer som omfattas av de olika programmen.

Informerar om ersättningspolicyn

Samtidigt informerar företaget om sin ersättningspolicy från i juni i fjol. Där heter det bland annat:

”Ersättningar till såväl chefer som andra medarbetare skall återspegla den höga etik och goda moral som skall prägla Skandias verksamhet.”

Företaget slår också fast att bonusprogrammen i framtiden ska vara ”förutsebara och grundas på tydliga, mätbara, mål.”

Bonusprogrammen granskades

Skandalerna kring Skandia har varit omfattande. Och vid sidan av de misstänkta lägenhetsaffärerna är det framförallt de två största bonus- och optionsprogrammen – Sharetracker och Wealthbuilder – som granskats.

De två programmen tillsammans gett ett hundratal direktörer i bolaget nästan 2 miljarder kronor under åren 1997–2001. Men programmen har varit fler.

Styrelseordföranden tog bladet ur mun

De många lokala programmen har aldrig detaljredovisats och Svenska Dagbladet kunde i dag berätta att styrelseordförande Björn Björnsson beslutat att lägga korten på borden om dem.

Enligt tidningens uppgifter beslutade man dock av juridiska skäl att inte säga vem som omfattats och inte omfattas av programmen.

Allt om bonusprogammen

Mattias Lundell