”Räntehöjningen kan bli brutal”

MIN EKONOMI

Innan årsskiftet har de bundna boräntorna höjts.

Frågan är bara hur mycket – och hur snabbt.

– Vis av erfarenheten så vet jag att det kan gå betydligt fortare än vad vi räknat med, säger Barbro Wickman-Parak, chefsekonom på SBAB.

De bundna boräntorna styrs av de långa marknadsräntorna. Och de långa räntorna påverkas i sin tur av vad som sker - och vad som kommer att ske - i USA:s ekonomi.

Sedan slutet av mars har den femåriga boräntan i de svenska bolåneinstituten gått upp med en halv procentenhet.

I sin senaste prognos för det närmaste året skriver Barbro Wickman-Parak det statliga bolåneinstitutet SBAB att hon räknar att den långa räntan stiger med ytterligare 50 räntepunkter i år.

– Men jag skulle inte bli så förvånad om det rör sig om lite mer än vad vi har sagt, och att det kommer tidigare än vad vi räknar med, säger hon till aftonbladet.se.

Tre skäl

– Det kan komma mer brutalt än vi förutspår. Det är inte omöjligt att den blir en procentenhet högre i slutet av året.

Hon nämner tre skäl till att höjningen kan komma att bli kraftigare än beräknat:

Tillväxten. Tillväxten i den amerikanska ekonomin går bra och nu företagen åter börjat anställa personal. Det kan leda till att USA:s centralbank kan komma att höja sin styrränta redan i höst. Och när marknaden börjar förvänta sig en höjd styrränta så stiger de långa räntorna.

Realträntan. Realräntan, alltså räntan minus inflationen, i USA är i dag låg, runt 1 procent mot normalt 3 procent. Det innebär att det finns ett tryck uppåt.

Lånebehovet. Det offentliga underskottet i USA är mycket stort och den amerikanska staten har ett mycket stort lånebehov. Och när näringslivet åter börjar investera ökar även företagens lånebehov.

"Endast små höjningar"

Men andra bedömare är skeptiska:

– Vi räknar inte med några större ränteökningar under resten av året, säger Annika Creutzer på Skandiabanken.

– Om det blir en vändning i USA så kommer vi att kunna se det på de långa räntorna, men någon chockartad höjning – nej. Men visst får vi väl nästan hoppas att räntorna börjar stiga snart, dvs att arbetslösheten börjar minska.

Fredrik Rundkvist