ABB vänder förlust till vinst

Positivt resultat första kvartalet

MIN EKONOMI

Industrikoncernen ABB redovisar en nettovinst på 30,2 miljoner kronor för första kvartalet i år.

Motsvarande resultat förra året var en förlust på drygt 716 miljoner.

– Vi har en klar målsättning att visa svarta siffror i år, säger ABB:s koncernchef Jürgen Dormann till TT.

ABB:s omsättning ökade från från 32,5 miljarder förra året till 32,8 miljarder kronor i år.

”Vi fortsätter att leva upp till våra löften”, skriver ABB:s ordförande och koncernchef Jürgen Dormann i ett pressmeddelande.

”Det här är sjätte kvartalet i rad som våra kärnverksamheter förbättrar sina resultat”, skriver han.

ABB koncernens orderingång ökade med 9 procent till 40, 5 miljarder kronor.

I kärnverksamheten Power Technologies steg orderingången med 17 procent till drygt 18 miljarder kronor. För Automation Technologies växte beställningarna med 24 procent till 22,6 miljarder kronor.

Vill öka årliga intäkter

Företaget står fast vid sina mål avseende intäkter, resultat före skatter och räntenetto, total skuld och utväxlingseffekter för 2005.

ABB:s mål är att från 2002–2005 öka de årliga sammanlagda intäkterna med 4 procent i lokala valutor.

”Asien bidrog mest till den ökade beställningsingången under första kvartalet medan Västeuropa och Nordamerika uppvisar blygsamma ökningar”, skriver ABB i delårsrapporten.

– Vi fortsätter att vara före plan med att minska kostnaderna med 900 miljoner dollar årligen, säger koncernchef Jürgen Dormann.

Räknar med växande efterfrågan

– Vi räknar med att efterfrågan fortsätter att växa under 2004, framförallt under andra halvåret, säger Dormann.

En bidragande orsak är stor efterfrågan från Kina

– Orderingången i Kina är väldigt väldigt bra, säger Dormann

Vidare framkom att försäljningen av olja, gas och petroleumverksamheten ska slutföras under första halvåret i år.

Johan Kristensen, TT