Sista minuten-tips för deklarationen

Kolla hur du gör de bästa avdragen

MIN EKONOMI

Ute i sista stund – igen? Ta det lugnt. Med Aftonbladets sista minuten-tips hinner du lätt göra de bästa avdragen.

Har du fler frågor? Ring Aftonbladets deklarationspanel söndag kväll. Mellan 18.00 och 20.00 svarar skatte- informatörerna Peter Gibson och Marianne Skogfeldt på alla dina frågor om deklarationen.

Måndag vid midnatt ska deklarationen vara inne.

Ingen panik –  än finns det gott om tid att göra årets smartaste avdrag.

Privata Affärers Anders Andersson och Aftonbladets Elisabeth Marmorstein ger dig 25 bra tips i sista minuten.

1. Blankettakuten

Ska du deklarera husförsäljningen men råkat slänga blankett K5? Gå in på www.skatteverket.se

/deklaration och skriv ut den blankett du behöver.

2. Sök anstånd

Egentligen redan för sent. Men hinner du inte lämna in deklara-

tionen – skriv några rader till ditt skattekontor. Det finns särskilda blanketter på www.skatteverket.se men det går lika bra med ett vanligt brev.

Det kostar 1 000 kronor att lämna in deklarationen för sent. Efter 3 augusti kostar det 2 000 kronor och från 3 oktober hela 3 000 kronor.

3. Kolla alla uppgifter

Varje år upptäcks tusentals fel som kan vara förödande för den som drabbas.

Kontrollera att specifikationen stämmer överens med de kontrolluppgifter du fått från banken och din arbetsgivare.

4. Ändra om något blivit fel

Du måste ändra fel, även om ändringen är till din nackdel. Stryk det felaktiga beloppet och skriv in rätt belopp i den vita rutan bredvid.

5. Eget företag? Se upp för förtryckta fel.

Sedan 2003 får alla likadan blankett. För dig med näringsverksamhet gäller det att se upp. Hela beloppet för ränteutgift, ränteinkomst och pensionspremie har förtryckts på blanketten, trots att dessa belopp ofta ska tas upp på blankett N1 eller N2. Fördela räntorna efter vad som gäller företaget och vad som är privat.

6. Kliv över avdragsgränsen

Sedan förra året är det svårare att komma över 1 000-kronorsgränsen för Övriga utgifter eftersom a-kasseavgiften dras automatsikt. Tänk efter vad du haft för utgifter för att tjäna dina pengar ( t ex fackböcker, telefonsamtal, verktyg). Var beredd att visa kvitton.

7. Skriv in totalbeloppet

Du ska fylla i totalbeloppen för avdragen och inte som förr enbart den avdragsgilla delen. Skatteverket drar automatiskt av tusenlapparna under avdragsgränsen.

8. Glöm inte resorna till jobbet

Alla resekostnader över 7 000 kronor är avdragsgilla med 16 kronor per mil om du kör privatbil och 9 kronor per mil för tjänstebilen. Du måste uppfylla följande krav:

Du tjänar minst två timmar per dag på att ta bilen i stället för att åka kollektivt och du har minst fem kilometer till jobbet.

Allmänna kommunikationer saknas och det är minst två kilometer till jobbet.

Du behöver bilen på grund av handikapp. Här kan du dra av mer än milschablonen om kostnaderna är högre.

Du behöver bilen i jobbet. Avdrag under alla arbetsdagar om bilen använts i tjänsten minst 160 dagar och minst 300 mil. Vid 60 till 160 dagar blir det avdrag för tjänsteresedagarna.

9. Dubbel bosättning –en lönsam affär

Har du bytt jobb men har kvar bostaden på den gamla orten för att din make arbetar kvar? Då kan du få avdrag för övernattningskostnaden på arbetsorten.

Du får även avdrag för ökade levnadskostnader med 95 kronor per arbetsdag (57 kronor efter tre månader). Dessutom kan du dra av för en hemresa i veckan med billigaste färdmedlet.

10. Första jobbet ger stort avdrag

Ungdomar som bor hemma men arbetar på annan ort kan tjäna rejält på avdragen. Kravet är att du har minst fem mil hem och att jobbet är tillfälligt eller tidsbegränsat. Du får avdrag för faktisk övernattningskostnad eller 95 kr per natt, fördyrade levnadskostnader med 95 kr per arbetsdag (57 kr efter tre månader) och en hemresa i veckan.

11. Sänk skatten på engångsersättning

En stor engångsersättning under året kan beskattas enligt reglerna om ackumulerad arbetsinkomst. Inkomsten sprids på flera år och marginalskatten blir lägre. Den ackumulerade inkomsten måste vara minst 50 000 kr. Du begär beräkningen under "Övriga upplysningar" i deklarationen.

12. Glöm inte pensionsförsäkringen

Du får dra av premier på 19 300 för för traditionella pensionsförsäkringar, unit linked-försäkringar och IPS (individuellt pensionssparande i bank). Dessutom får du göra avdrag på 5 procent av lönen mellan 386 000 och 772 000. Avdraget görs under Allmänna avdrag.

13. Fördela om räntorna

Du och din make kan fördela låneräntorna hur ni vill på lån med gemensamt betalningsansvar. Om en av er får kvarskatt och den andre pengar tillbaka så kan ni öka ränteavdraget för den ene och minska lika mycket för den andre.

En av er slipper kvarskatt, men den totala skatten blir oftast lika hur ni än gör fördelningen.

Skattesänkningen blir mindre om någon av er har underskott av kapital större än 100 000 kr. För den del som överstiger gränsen blir det 21 och inte 30 procent, som är det normala. Det gäller att komma under gränsen genom fördelningen av ränteutgifterna.

14. Sänk skatten med aktieförluster

2003 vände börsen uppåt. Nu gäller det att kvitta för att få ner aktieskatten. Skattelindringen bli högsta möjliga (30 procent) om aktieförlusten samma år kvittas från vinster på någon aktie, konvertibel eller aktiefond (även blandfond). I de flesta andra fall blir skattesänkningen 21 procent av förlusten, oavsett om det finns kapitalinkomster eller inte.

15. Sänk skatten vid hög vinst

Om du gjort riktigt bra aktieaffärer har du nu chans att sänka skatten. Om aktierna som du sålt stigit mer än 400 procent lönar det sig nämligen att på K4 använda en schablonregel som säger att inköpspriset får beräknas till 20 procent av försäljningspriset.

16. Klara aktiekrånglet

Avknoppade aktier t ex Metro, Scribona, Brinova och Pergo är extra besvärliga att deklarera. En viss procent av inköpsvärdet tas upp som anskaffningsvärde på den avknoppade aktien och en del på moderaktien. Se lista med procentsatser på www.aftonbladet.se/deklarera. I den interaktiva guiden för K4 finns speciell hjälp för extra krångliga Custos, Pharmacia och Syngenta.

17. Dra av kapitalförsäkring

De som sålt kapitalförsäkringar (fondförsäkringar) med förlust föra året får inte missa att dra av förlusten under F på sista sidan av blankett K4. Det går inte att kvitta mot aktievinster, men skattesänkningen blir ändå oftast 21 procent av förlusten.

18. Leta fram gamla uppskov

Den avskaffade blanketten K4B kan komma till nytta om du har större aktieförluster än aktievinster. Om du fått uppskov med att betala vinsten på t ex Astra, ABB eller Pharmacia på K4B kan de nu tas upp. Det ökar skattelindringen från 21 till 30 procent av aktieförlusten.

19. Dra av för aktiehjälp

Endast den del av förvaltningsutgiften över 1 000 kronor är avdragsgill.

Kostnaden för dina fonder får du inte dra av. Men det finns mycket annat, till exempel depåavgift, nyhetsbrev och tidskrifter om aktier samt dataprogram för aktiehantering.

20. Berätta om huset

Om du köpte eller sålde en fastighet under 2003 behöver du bara betala fastighetsskatt för den tid du ägt huset. Dela taxeringsvärdet med 12 och multiplicera med de månader du ägt huset.

21. Lindring för höjt taxeringsvärde

En ny dämpningsregel införs i år som säger att höjningen av taxeringsvärdet ska fördelas på tre år. Om taxeringsvärdet till exempel stigit från 1 milj kr till 1,3 milj kr beräknas fastighetsskatten i år på endast 1,1 milj kr.

Lindringen sker automatiskt.

22. Skatta rätt om du sålt huset

Försäljning av villa eller fritidshus deklareras på blankett K5 och bostadsrätt på blankett K6. Skatten är 20 procent av vinsten. Behöver du hjälp? Gå in på www.aftonbladet.se/deklarera och följ instruktionerna.

23. Skjut på bostadsvinsten

Om du tjänade minst 50 000 på bostadsförsäljningen får du skjuta upp vinsten om du köpt eller ska köpa en ny bostad. Använd blankett 2252 och gå igenom reglerna i broschyrerna SKV 321 (bostadsrätt) och SKV 379 (småhus).

24. Ändra om du missat något

Har du lämnat in deklarationen och nu kommit på ett avdrag du missat? Lugn, du kan begära att din deklaration ändras hur många gånger som helst fram till den 15 december. Sen har du fram till den sista december 2009 på dig att begära omprövning av deklarationen.

25. Försök fyllnadsinbetala

Om du får stor kvarskatt lönar det sig att göra en fyllnadsinbetalning. På den del som ligger under 30 000 kr har den icke avdragsgilla kostnadsräntan nu sänkts till 2 procent (motsvarar 2,85 procent i avdragsgill ränta). På

den del som överstiger 30 000 kr är räntan nu 3,75 procent.

Anders Andersson hjälper dig sänka skatten

Ring Aftonbladets experter

40 procent väntar till sista veckan

Anders Andersson (Privata Affärer), Elisabeth Marmorstein