Varmare - då blir bensinen dyrare

Aftonbladets statistik fick bolagen att erkänna prishöjning

MIN EKONOMI

Aftonbladet kan i dag avslöja siffrorna som visar att bolagen höjer bensinpriserna när det blir varmare.

Svenska Petroleuminstitutets vd Tommy Nordins förklaring:

- Folk kör mer bil på semestern.

Foto: KAI REHN
"MISSTÄNKTE DET" När Bror Carlsson får veta att bensinbolagen erkänner att de höjer priserna under sommaren, eftersom folk kör mer bil då, blir han besviken. "Tänk, det är precis vad jag har misstänkt", säger han.

Kurvorna med bensinprisets utveckling visar tydligt att priset normalt sett är högst på sommaren. Det stämmer inte alla år, men blickar man tillbaka till 1994 är mönstret tydligt.

Efterfrågan ökar

- Efterfrågan är större på sommarhalvåret, därför går priset upp. På hösten brukar bensinpriserna falla tillbaka. Då ökar i stället eldningsoljepriserna, säger Tommy Nordin.

I år har prisuppgången kommit tidigare än normalt. Och risken är stor att priset fortsätter att stiga i sommar.

- Opec förlorade 30 procent av sina intäkter på grund av dollarfallet. Nu försöker man kompensera sig genom att hålla en högre råoljeprisnivå än man tidigare tänkt sig.

Normalt sett har bensinbolagen så här års köpt på sig råolja, raffinerat den till bensin och har stora lager inför sommaren. Men det höga råoljepriset under våren har gjort att många bolag avvaktat med inköpen. Därför måste fler bolag än vanligt ut på Rotterdammarknaden och köpa råolja i sommar.

- Då stiger priset mer än det skulle ha gjort i normala fall säger Tommy Nordin.

Flera faktorer samverkar just nu för att driva upp priserna: oron i Irak gör att världens näst största oljeland är helt förlamat, efterfrågan i Asien ökar mer än förväntat och konjunkturen går upp samtidigt i både Europa och USA.

Blir nog bättre

Men Tommy Nordin tror på bättre tider för de svenska bilisterna i framtiden.

- Om Irak åter blir en nation som lever i fred så är de en mycket stor oljeaktör. Det i kombination med att ryssarna investerar och om några år blir världens största oljeexportör gör att vi kan få kraftigt fallande priser.

Joachim Kerpner